Nedmag vervangt gesprongen afvalwaterafleiding volgend jaar

Vervuild oppervlaktewater werd verwijderd nadat de afvalwaterleiding van Nedmag gesprongen was. Foto: Archief DvhN

Nedmag verwacht in de eerste helft van 2020 de afvalwaterleiding te vervangen. Op voorhand worden volgende maand delen van de leiding, die eind vorig jaar tot twee keer toe sprong, vervangen.

Eind 2018 is de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA) - voor het afvoeren van gezuiverd pekelwater naar zee - twee keer gesprongen, op 14 november en 22 december 2018.

In beide gevallen is het gesprongen deel van de leiding zo snel mogelijk vervangen en werd bodemonderzoek gedaan. Tegelijkertijd startte een onderzoek naar de onderhoudsstaat van de leiding.

Het Nedmag-deel van de afvalwaterleiding is ongeveer 4 kilometer lang en loopt van de Nedmag fabriek aan de Billitonweg naar Meeden.

Afwijkingen geconstateerd

Naar aanleiding van de lekkages is uit voorzorg de druk in de leiding verlaagd. Ook wordt extra gelet op de druk in de leiding. Als er afwijkingen worden geconstateerd wordt de controlekamer, die zeven dagen per week, 24 uur per dag bemenst is, gealarmeerd.

Nedmag heeft de leiding onderzocht door te kijken naar eerder uitgevoerde reparaties, het gebruikte materiaal en de levensduur van het materiaal. Ook externe factoren zoals de langdurige droogte in combinatie met zwaar verkeer zijn hierin meegenomen.

De structuur van het materiaal wordt nog nader onderzocht

Een eerste onderzoek door TIP Institute, het instuut voor kunststoffen in Enschede, naar rek- en breeksterkte van de lek geraakte delen heeft geen bijzonderheden opgeleverd. De structuur van het materiaal wordt nog nader onderzocht.

,,Uit eigen onderzoek komen een aantal aandachtspunten naar voren waar we een verbeterslag kunnen aanbrengen’’, laat Nedmag in een verklaring op de website weten.

Proefsleuven gegraven

Tijdens de geplande onderhoudsstop van de fabriek in maart 2019 worden daarom delen van de leiding preventief vervangen. Dan worden ook proefsleuven gegraven om de leiding nader te kunnen beoordelen.

Het compleet vervangen van het Nedmag-deel van de afvalwaterleiding, door een leiding die hoger is geclassificeerd, vindt naar verwachting plaats in de eerste helft van 2020.

Nieuws

Meest gelezen

menu