Westerwolde mag nesten van roeken verwijderen

Campingbaas Ronald Hut bij het roekeneiland waar de vogels met rust gelaten moeten worden Foto: Boudewijn Benting

De gemeente Westerwolde mag roekennesten in Ter Apel verwijderen. Ze heeft een ontheffing van de provincie gekregen.

Wethouder Bart Huizing (PvdA) is blij met die ontheffing. ,,We gaan de nesten uiteraard verwijderen op een moment waarop er geen vogels in zitten, dus buiten het broedseizoen om. Hopelijk keren de roeken dan niet naar die locaties terug en houdt de overlast voor omwonenden op.’’

De roeken, beschermde vogels, hebben al heel lang een grote kolonie op en rondom een eilandje in de natuurplas Moekesgat in Ter Apel. Dat eilandje ligt bij de gelijknamige camping. ,,In de afgelopen jaren zochten de roeken echter ook woonwijken in het dorp op, door verstoring van de nesten op het eiland’’, zegt Huizing. In die woonwijken bouwden ze ook enkele tientallen nesten.’’

Lawaai in alle vroegte

Die laatstgenoemde nesten worden verwijderd. ,,De wijkbewoners hebben last van onder meer het lawaai dat de vogels in alle vroegte maken. We kregen daar klachten over, hebben in kaart gebracht waar de nesten zitten en een roekenbeheerplan gemaakt. Op basis daarvan hebben we de ontheffing aangevraagd en gekregen.’’

De grote kolonie op het eiland bij de camping mag absoluut niet worden verstoord, zo benadrukt woordvoerder Jan van der Meide van de provincie Groningen. Op dat eilandje zitten vele honderden vogels. ,,De ontheffing geldt alleen voor de nesten elders in het dorp’’, zegt Van der Meide.

Dat betekent dat Ronald Hut, eigenaar van de camping, met de overlast blijft zitten. Hij trok over die overlast geregeld aan de bel, wees erop dat een aantal gasten is vertrokken vanwege het lawaai van de vogels.

,,Wij onderkennen de overlast voor de campingeigenaar, maar kunnen daar op dit moment niets aan doen’’, zegt Huizing. ,,We gaan wel met andere gemeenten in de provincie kijken of we deze problematiek landelijk kunnen aankaarten, in de hoop er zo iets aan te kunnen doen. Meer gemeenten hebben hiermee te maken.’’

Westerkwartier is een van die gemeenten. Klachten van inwoners over roekenoverlast leidden vorig jaar tot veel discussie in de gemeenteraad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu