De 'never ending soap' over de Meerwegbrug in Kropswolde. Blind tussen twee paaltjes door de brug oprijden, met kans op krassen

Blind tussen twee paaltjes door de Meerwegbrug in Kropswolde oprijden? Hoe een brug niet verbindt, maar partijen tegen elkaar blijft uitspelen.

De Meerwegbrug in Kropswolde met de gewraakte reflectiepaaltjes die de doorrijbreedte tot twee meter beperken.

De Meerwegbrug in Kropswolde met de gewraakte reflectiepaaltjes die de doorrijbreedte tot twee meter beperken. foto dvhn

Het had zo mooi kunnen zijn: na bijna een jaar afgesloten te zijn geweest, zou de gerenoveerde Meerwegbrug in Kropswolde voor aanvang van het recreatieve seizoen weer kunnen worden gebruikt.

Reflectiepalen en verkeersdrempels

Het college van B en W besloot immers de brug voor auto’s open te houden, in combinatie met geluidsbeperkende maatregelen. Bewoners van Meerwijck zagen de brug het liefst afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Om hen tegemoet te komen is de doorrijbreedte met reflectiepalen versmald tot twee meter. Verkeersdrempels halen de snelheid eruit.

Probleem is nu niet zozeer de twee meter, als wel het feit dat de paaltjes die de breedte aangeven van dichtbij vanuit de auto niet zichtbaar zijn. Bestuurders met een onvaste hand riskeren krassen op de zijkant van hun auto’s.

Het zekere voor het onzekere

Bovendien werd de wegversmalling geplaatst voordat iemand er wat van kon zeggen of vinden. De brug kan worden gebruikt door voertuigen met een maximale breedte van twee meter en een maximaal gewicht van 3,5 ton.

Echter, zeggen gebruikers van de brug, de paaltjes zijn vanuit de auto niet te zien. Zonder zicht op de situatie worden automobilisten onzeker en nemen ze het zekere voor het onzekere en mijden de brug.

Zakelijk belang geschaad door versmallen brug

Andries Berg van De Rietzoom diende, nadat het verkeersbesluit op 7 mei was gepubliceerd een voorlopige voorziening in bij de rechtbank Noord Nederland. ,,Als exploitant van paviljoen De Rietzoom wordt mijn zakelijk belang geschaad door het voornemen van de gemeente om de brug te versmallen.’’

Berg schrijft aan de rechtbank dat het beperken van de breedte van het verkeer op de brug op voorhand is uitgevoerd, terwijl de bezwaarprocedure net is opgestart. Ik verzoek u dan ook de gemeente op te dragen de uitvoering uit te stellen totdat ik alle rechtsmiddelen heb kunnen gebruiken.’’

Terrascapaciteit aan het Zuidlaardermeer gehalveerd

Maar het was ‘too little to late’. Woensdag 26 mei zijn de paaltjes geplaatst. Berg is witheet. ,,De brug is zo smal, dat mensen met een beetje auto daar geen gebruik van durven maken.’’ Hij dreigt aanstaand seizoen een vijfde van de terrascapaciteit van De Rietzoom te zullen benutten.

,,Dat betekent voor Midden-Groningen dat aan het Zuidlaardermeer de terrascapaciteit wordt gehalveerd. Met dank aan het toeristische beleid van de gemeente. Wij beperken het aantal terrasstoelen tot 50 in plaats van 250. ‘’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu