Gereformeerde basisschool De Wierde Winsum: De Tirrel is miljoenenverslindend project

Gereformeerde basisschool De Wierde wil meer geld voor verduurzaming van het schoolgebouw. Foto: DVHN

Gereformeerde basisschool De Wierde is bang de dupe te worden van het ‘miljoenenverslindende project’ De Tirrel in Winsum.

,,De gemeente is krenterig naar ons maar voor De Tirrel lijkt alles te kunnen’’, zegt bestuursvoorzitter Gerard Berghuis van gbs De Wierde (180 leerlingen) in Winsum.

Nog voor er een schop in de grond gaat, heeft De Tirrel een tekort van 10 miljoen euro. De gemeente doet alsof dit de normaalste zaak van de wereld is en wil het bedrag wel op tafel leggen, aldus Berghuis.

Basisschool De Wierde Winsum

De Wierde heeft volgens hem meerdere keren om geld voor renovatie en verduurzaming aangeklopt maar steeds bot gevangen. ,,Wij moesten uit eigen middelen 150.000 euro investeren in kozijnen, dubbel glas en zonwering.’’

Miljoenen verslindend project De Tirrel

In een brief aan burgemeester en wethouders uit het bestuur van De Wierde haar zorgen over de gang van zaken en het ,,miljoenen verslindende project De Tirrel.’’ Berghuis is bang dat er straks onvoldoende geld in kas zit voor verdere renovatie van De Wierde. Het bestuur vindt dat er een integraal huisvestingsplan voor alle scholen in Het Hogeland moet komen waarin de gemeente naar nieuwbouw en renovatie van alle schoolgebouwen kijkt. ,,Zodat alle kinderen in Het Hogeland een frisse, gezonde en toekomstbestendige leeromgeving krijgen in plaats van alleen de leerlingen in De Tirrel.’’

Verpleeghuis De Twaalf Hoven

De Tirrel in Winsum is een gebouw dat naast verpleeghuis De Twaalf Hoven in Winsum wordt gebouwd. In het pand komt een sporthal, kinderopvang en twee basisscholen: obs Tiggeldobbe en cbs De Piramiden. In de beginfase zouden alle vijf Winsumer basisscholen erin maar drie haakten om meerdere redenen af. Net als Tiggeldobbe en De Piramiden zitten ook zij in oude schoolgebouwen. De Wierde wil verduurzamen maar de andere twee, cbs De Borgschool (60 jaar oud) en obs De 9 Wieken, willen eveneens nieuwbouw. Ze hebben plannen ingediend bij de gemeente.

De Borgschool

,,Dat De Tirrel 10 miljoen extra gaat kosten mag niet van invloed zijn op nieuwbouw van De Borgschool of andere scholen in Het Hogeland’’, zegt Simon van de Wal van bestuur VCOP waar De Borgschool onder valt. ,,De gemeente heeft zorgplicht voor alle scholen.’’ Binnenkort zitten scholen en gemeente rond de tafel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu