Niet snel van het gas? Dan is een alternatief gewenst

Minister Eric Wiebes.

Groningen vindt dat er een plan B moet zijn als de afbouw van de gaswinning vertraging oploopt. Afspraken rondom de versterking en aansprakelijkheid moeten snel concreet worden.

De regio wil ook aandacht voor de impact op sociale veiligheid, gezondheid, maatschappelijke onrust en economie. Dat staat in het advies van de Groningse gemeenten, waterschappen, provincie Groningen en Veiligheidsregio aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het advies gaat over het winningsbesluit voor de hoogte van de gaswinning voor het gasjaar 2018/2019.

Onzekerheden

Om de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen naar nul dient de minister van EZK nog wel een aantal onzekerheden weg te nemen. Zoals de snelheid van de afbouw van de gaswinning en het aantal gebouwen dat versterkt moet worden. Met de afbouw van de gaswinning wordt de oorzaak van de aardbevingen aangepakt.

Mijnbouwwet

In de nog in 2018 aan te passen Mijnbouwwet wordt de regio jaarlijks door de minister betrokken bij het vaststellen van de hoogte van de gaswinning in het betreffende jaar. Op 18 augustus publiceert de minister het zogeheten ontwerp-instemmingsbesluit.

Van 19 augustus tot 28 september kunnen instanties en inwoners hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Op 15 november publiceert de minister het definitieve instemmingsbesluit. Na 15 november kan er beroep ingesteld worden bij de Raad van State.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu