Nieuw crematorium Groningen opent in 2018

In de loop van 2018 opent in Groningen een tweede crematorium de deuren. Het is gepland tussen Hoogkerk en Groningen.

Het crematorium in het Westpark met rechts het Hoendiep en het nieuwe kruispunt.

Het crematorium in het Westpark met rechts het Hoendiep en het nieuwe kruispunt.

Evert de Niet, directeur van uitvaartverzorger Algemeen Belang/Dela, heeft goede hoop dat zijn prognose van 2018 uitkomt.

De gemeente zet namelijk een volgende stap in de bouw van een nieuw crematorium in het Park Westpoort. ,,We moeten nog wat procedures door, maar ruim gemeten gaan we eind volgend jaar met de bouw beginnen en in het derde kwartaal van 2018 open.’’

Parkachtige omgeving

De stap die de gemeente deze week bekend heeft gemaakt, betreft de verkoop van de bouwgrond in de parkachtige omgeving tussen de stad Groningen en Hoogkerk. Daarbij past ook de aanpassing van het kruispunt dat moet ontstaan om het nieuwe crematorium een veilige en waardige entree te geven. Het nieuwe crematorium met groen dak wordt de meest duurzame uitvaartfaciliteit van het land. Het uitvaartcentrum in Selwerd gaat dicht.

De plannen voor een nieuw tweede crematorium met uitvaartcentrum zijn tien jaar geleden al door Algemeen Belang geuit. Vooral het vinden van een geschikte locatie bracht de nodige hoofdbrekens en door de economische crisis in 2008 belandde het plan in de onderste bureaulade van de directie. Nu Algemeen Belang door een fusie met uitvaartverzorger Dela meer financiële slagkracht kan brengen zijn de plannen voor de nieuwbouw twee jaar geleden weer ter hand genomen.

Veiliger en overzichtelijker

De grote vrees bij omwonenden dat het crematorium veel verkeersoverlast gaat veroorzaken zijn volgens De Niet nagenoeg verdwenen, zoals ook in de gemeentelijke rapportage staat. De Niet heeft de indruk gekregen dat omwonenden vooral door de jaarlijkse drukte van vrachtverkeer met suikerbieten elke toename van het verkeer vreest. ,,Er komt een prachtig kruispunt te liggen en dat maakt de situatie alleen maar veiliger en overzichtelijker.’’

De directeur van Algemeen Belang/Dela tovert uit zijn computer een aantal cijfers die zijn geruststellende woorden moeten onderbouwen. ,,Een crematie telt gemiddeld 88 bezoekers. Wij komen in het nieuwe crematorium op een gemiddelde van drie crematies per dag. Dat brengt het dagelijkse totaal op 364 bezoekers die in 132 auto’s komen. Deze toename van het verkeer kan het Hoendiep dankzij een nieuw kruispunt gemakkelijk verwerken.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu