Nieuw leven voor tientallen historische Groninger kerkhoven met Gouden Bomenfonds

Met het Gouden Bomenfonds wil de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) tientallen historische kerkhoven nieuw leven inblazen.

De Nederlands hervormde kerk in Wirdum. Foto: Stichting Oude Groninger Kerken

De Nederlands hervormde kerk in Wirdum. Foto: Stichting Oude Groninger Kerken

De SOGK heeft een reddingsplan opgesteld om kerkhoven die bedreigd worden door vernietigende schimmels, virussen, essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en woekerend groen voor de toekomst te behouden.

Ingrijpen is nodig

,,Ingrijpen is dringend nodig. De afgelopen jaren hebben we veel moeten kappen, een serie aan beeldbepalende bomen is weg. Kerkhoven zijn aangetast. De kwaliteit van het groen holt achteruit. Grootschalig, ingrijpend snoeiwerk en het massaal kappen van aangetaste bomen en singels eist z’n tol. De biodiversiteit is aangetast’’, zegt Miriam van der Waart van de SOGK die dit jaar het 50-jarig bestaan viert. ,,Dat willen we herstellen door de aanplant van nieuwe, resistente bomen, herstel van belangrijke padenstructuren, slingertuinen en beeldbepalende floragroepen.’’

(Tekst gaat verder onder de foto)

Van grote waarde

De stichting beheert niet alleen meer dan 90 kerken, pastorieën, torens en synagogen, maar ook 58 kerkhoven. Die zijn vaak eeuwenoud en hebben niet alleen een historische en landschappelijke waarde, maar zijn ook van groot ecologisch belang. Ze zijn niet alleen een laatste rustplaats voor de mens maar ook voor veel dieren- en plantensoorten. Vleermuizen, vogels en andere kleindieren en insecten hebben er een wijkplaats gevonden. Planten die elders nauwelijks nog voorkomen groeien er. ,,Kerkhoven zijn van grote waarde in het Groninger landschap.’’

Geen subsidie

Voor de gebouwen ontvangt de stichting subsidie. ,,Voor het groenonderhoud van de kerkhoven niet’’, zegt Van der Waart. En dat groenonderhoud loopt behoorlijk in de papieren. ,,Alleen al het regulier onderhoud, dus grasmaaien en onkruid wieden kost op jaarbasis zeker 50.000 euro. Voor groot onderhoud zoals wij dat gepland hebben ben je jaarlijks tonnen kwijt. Het is een kostbare zaak. Vooral ook omdat we sinds 2017 een zorgplicht voor bomen hebben. We moeten ze regulier laten inspecteren door deskundigen. En uit die inspecties blijkt dat er toch heel wat aan de hand is’’, betoogt Van der Waart.

(Tekst gaat verder onder de foto)

 

Structureel

,,In totaal hebben we op 25 van de 58 kerkhoven werkzaamheden van grote omvang aan de bomen uitgevoerd.’’ Het geld moet straks dus komen uit het Gouden Bomenfonds. ,,Dit soort onderhoud is structureel. Het is een blijvend probleem. Eind dit jaar houden we daarom een donateursactie.’’ Om de kosten in de hand te houden wordt veel werk verricht door de 600 vrijwilligers van de stichting die 15 mensen in vaste dienst heeft. ,,Maar soms ontkom je er niet aan om specialisten in te huren.’’

Gouden boom

Niet alleen geld komt binnen. De stichting kreeg zelfs een ‘eerste gouden boom’, een Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’ oftewel gele zuilbeuk. Een geschenk van Rob van der Werf uit Bedum. De boom krijgt komend najaar een plek op of het kerkhof van Scheemda, Feerwerd of ‘t Zand.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu