Alternatief in de maak voor omstreden verkoop van Gronings Pepergasthuis

De gemeente Groningen zet zijn strijd tegen de verkoop van het monumentale Pepergasthuis voort, maar denkt ondertussen samen met Lefier na over alternatieve plannen. Foto: Archief DvhN

Woningcorporatie Lefier en de gemeente Groningen zijn serieus in gesprek over alternatieven voor de omstreden verkoop van het monumentale Pepergasthuis aan een commerciële vastgoedondernemer.

Terwijl de juridische strijd van de gemeente tegen de verkoopplannen van Lefier nog doorloopt, proberen de partijen tot een vergelijk te komen. Aan de ene kant kijkt de woningcorporatie of ze het gasthuis niet toch zelf in eigendom kan houden. Aan de andere kant wordt onderzocht of het complex kan worden overgedragen aan een ‘publieke koper’.

‘Kans van slagen nog niet in te schatten’

Lefiers manager vastgoed Pieter Witzenburg kan nog niet inschatten of een van beide opties kans van slagen heeft en wil ook verder inhoudelijk niets over de onderhandelingen kwijt. ,,Na de vakantie gaan we verder praten, binnen een maand of twee verwacht ik meer nieuws.’’

De strijdende partijen proberen tot een akkoord te komen nog voor de bestuursrechter eind dit jaar uitspraak doet over het hoger beroep dat de gemeente heeft aangetekend toen de Autoriteit Woningcorporaties vorig jaar groen licht gaf voor de verkoop. De landelijk toezichthouder voor de sociale huursector ziet geen bezwaren.

Afronding verkoop hangt al twee jaar op verzet gemeente

Het gemeentebestuur is er fel op tegen dat het uit 1405 stammende hofje in handen komt van een commerciële exploitant. Groningen vreest dat de appartementen in het complex straks niet meer beschikbaar zijn voor huurders met een lager inkomen.

Lefier wil van het hofje in het centrum af vanwege de hoge onderhoudslasten. De corporatie sloot al in 2018 een koopcontract met vastgoedondernemer Jan Berry Drenth. De opbrengst van verkoop wil de corporatie terug investeren in zijn sociale woningvoorraad.

Of de verkoop echt van tafel gaat, is lastig in te schatten. In dat geval moet Lefier onder meer rekening houden met een forse claim van Drenth voor geleden financiële en reputatieschade. Eerder schoof de gemeente het Groninger Monumentenfonds naar voren als overnamekandidaat. Of die nu ook in de nieuwe gesprekken weer in beeld komt als koper van het hofje is onduidelijk.

Bewoners krijgen geen huurverhoging en hopen op aanpak leegstand

Ook bewoners van het Pepergasthuis verzetten zich tegen de voorgenomen verkoop en zijn blij dat alsnog serieus naar alternatieven wordt gekeken. ,,We hopen op resultaat’’, zegt Henk Boldewijn, adviseur van de nieuw opgerichte bewonerscommissie. Boldewijn bemiddelde als voorzitter van het Bewonersoverleg Binnenstad Oost in het conflict.

Inmiddels zitten de bewoners weer rond de tafel met Lefier. Een eerste gesprek met de nieuw aangetreden corporatiebestuurder Elles Dost en vervolgoverleg met managers heeft ook al vruchten afgeworpen. Lefier ziet dit jaar af van de voorgenomen huurverhoging vanwege de aanhoudende onzekerheid voor de bewoners. ,,Een mooi succesje’’, zegt Boldewijn.

‘Vrijkomende woningen in hofje moeten weer in de verhuur’

De bewonerscommissie praat nog verder met Lefier over de groeiende leegstand in het hofje. Elf van de 29 appartementen staan leeg doordat de corporatie vrijkomende woningen niet aan nieuwe huurders worden toewijst sinds het contract met Drenth uit 2018. ,,Dat is toen zo vastgelegd en daar voelt Lefier zich aan gehouden’’, aldus Boldewijn.

De verkoop sleept inmiddels echter al zo lang aan dat die afspraak volgens de bewoners niet langer standhoudt. De commissie wil dat de woningen weer in de verhuur gaan. ,,Zó veel leegstand doet het complex en de leefbaarheid voor de bewoners geen goed’’, vindt Boldewijn.

Hij verwacht de komende maanden duidelijkheid daarover van Lefier. ,,De afspraak is indertijd gemaakt in de verwachting dat de verkoop binnen een halfjaar zou worden afgerond. Maar die fase duurt inmiddels al twee jaar en het eind is nog niet in zicht. Dat kan zo niet voort blijven duren.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu