Nieuwbouw in Groningen? Alleen als Stad er groener van wordt: gemeenteraad wil regels voor 'natuurinclusief bouwen'

Iedere nieuwe wijk, weg of woning die Groningen erbij krijgt, moet zorgen voor meer biodiversiteit. GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren willen dat de gemeente daarvoor harde afspraken maakt met projectontwikkelaars.

Nieuwbouwprojecten in Groningen moeten bijdragen aan biodiversiteit, vindt een meerderheid van de gemeenteraad.

Nieuwbouwprojecten in Groningen moeten bijdragen aan biodiversiteit, vindt een meerderheid van de gemeenteraad. Afbeelding via Gemeente Groningen

De drie partijen stellen voor om ontwikkelaars te verplichten natuur - in de vorm van bomen, planten, water of bijvoorbeeld nestkastjes - op te nemen in hun bouwplannen. Ze roepen het gemeentebestuur op om nog vóór juli te komen met een regeling voor groen bouwen en criteria formuleert waarop projecten gecontroleerd worden.

Hun voorstel werd woensdagavond met instemming begroet door de rest van de raad, en ook wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van ruimtelijke ordening is blij met het initiatief. ,,Het is essentieel dat we meer natuurinclusief gaan bouwen’’, vindt hij. ,,En het hoeft helemaal niet te leiden tot hogere kosten of vertraging.’’

In hun coalitieakkoord uit 2019 onderstrepen burgemeester en wethouders van Groningen zelf al het belang van groen, om de stad te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering en de biodiversiteit op peil te houden. Enkele oppositiepartijen twijfelden daarom wat aan de toegevoegde waarde van het voorstel van D66, GroenLinks en PvdD.

Regels moeten discussie bij afzonderlijke bouwprojecten voorkomen

,,Dit is eigenlijk niet meer dan een veredelde motie die het college oproept z’n eigen coalitieakkoord uit te voeren’’, vond Herman Pieter Ubbens (CDA). Ook Daan Brandenbarg (SP) vroeg zich af wat er precies nieuw is aan het initiatief. ,,Of willen de indieners zeggen dat het college nu nog niet genoeg doet?’’

Hans Sietsma (GroenLinks) verklaart dat het voorstel bedoeld is als aansporing. ,,We horen al sinds 2017 ieder jaar dat er meer moet gebeuren op het gebied van natuurinclusief bouwen, maar er is nog steeds geen regeling voor. Daardoor ontstaat bij elk bouwproject opnieuw discussie.’’ Van die bouwprojecten lopen er momenteel veel in Groningen: aan de Friesestraatweg, in Meerstad en in de nabije toekomst op het Suikerunieterrein. ,,We moeten als raad uitspreken dat we dit belangrijk vinden’’, aldus Sietsma.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu