Pit en Pol: nieuwe Groningse basisscholen breken met de traditionele klas

Foto: Archief DVHN

Groningen krijgt er twee bijzondere nieuwe basisscholen bij. In augustus 2021 opent aan de westkant van de stad De Pit en tegelijkertijd in het Zuiderpark De Pol. Beide scholen stellen niet de traditionele klas of vaste lesmethoden centraal, maar de eigen leefwereld van het kind.

De realisatie van De Pol en De Pit komt een stuk dichterbij nu burgemeester en wethouders beide nieuwe initiatieven willen opnemen in het gemeentelijke scholenplan voor de komende vier jaar. Als de gemeenteraad daarmee instemt, maken de initiatiefnemers vanaf volgend schooljaar aanspraak op bekostiging door het rijk.

Daarmee krijgt Groningen er twee onderwijsvormen bij die nieuw zijn voor de stad. Zowel De Pit als De Pol geeft onderwijs op basis van een eigen combinatie van ideeën uit vernieuwingsstromingen, van Jenaplan tot ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. Kinderen zitten niet meer hele dagen met zijn allen in de bankjes en krijgen geen lessen ‘uit het boekje’.

Eigen leefwereld van leerling als leidraad

Op beide nieuwe scholen is de eigen leefwereld van de individuele leerling de leidraad voor wat de kinderen op welk moment en in welk tempo leren. Niet met vaste lesmethoden, maar thema- en projectgewijs onderwijs ‘op maat’, soms individueel en soms met anderen en zoveel mogelijk inhakend op hun eigen interesses. Daarbij laat De Pit deels ook de vaste schooluren los.

De Pol is een initiatief van het Eiland van Groningen, een centrum voor verloskundig advies en kinderopvang dat in 2013 opende in een monumentale villa in het Zuiderpark. Met de nieuwe school zetten de oprichters de volgende stap na een eerdere uitbreiding met peuter- en kleuterklas De Polder, voor kinderen tot 5 jaar. Dat moet de komende jaren geleidelijk uitgroeien naar een volwaardige basisschool.

De Pit is opgezet door Primenius, een katholieke onderwijskoepel van 34 scholen met 5000 leerlingen in Groningen en Drenthe, maar nog niet in de provinciehoofdstad. Bestuursvoorzitter Béjanne Hobert is ,,ontzettend trots’’ dat haar organisatie die stap nu alsnog kan zetten. De nieuwe school is een aanwinst voor het onderwijsaanbod in de stad, zegt de schoolbestuurder. ,,Een nieuw onderwijsconcept waarin kinderen proefondervindelijk ontdekken: dat past perfect binnen de onderwijsstad die Groningen is en wil zijn.’’

‘Ouders zijn nu al enthousiast’

De Pit moet − net als De Pol − binnen vijf jaar doorgroeien naar het vereiste minimumaantal van 222 leerlingen. Dat moet een haalbare kaart zijn, zegt schoolbegeleider Freek Veldhausz, die de school opzet voor Primenius. ,,Ouders zijn nu al enthousiast over dit nieuwe onderwijsconcept dat verder alleen nog in Amsterdam en op enkele scholen in Noord-Brabant wordt aangeboden. Inmiddels hebben zich veertig gezinnen aangemeld, nog zonder wervingscampagnes.’’

De Pit moet een plek krijgen aan de westkant van de stad, bij voorkeur bij de nieuwe wijken Gravenburg en De Held. In de plannen beperkt de school zich niet alleen tot de doelgroep van 0 tot 12 jaar. Op termijn kunnen ook jongeren tot 18 jaar er terecht, kondigt Veldhausz aan. ,,We willen een plek zijn waar kinderen van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat terechtkunnen. We willen ze ontvangen in de luiers en als ze klaar zijn gaan ze weg op de brommer.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu