Pit en Pol: nieuwe Groningse basisscholen breken met de traditionele klas

Foto: Archief DVHN

Groningen krijgt er twee bijzondere nieuwe basisscholen bij. In augustus 2021 opent aan de westkant van de stad De Pit en tegelijkertijd in het Zuiderpark De Pol. Beide scholen stellen niet de traditionele klas of vaste lesmethoden centraal, maar de eigen leefwereld van het kind.

De realisatie van De Pol en De Pit komt een stuk dichterbij nu burgemeester en wethouders beide nieuwe initiatieven willen opnemen in het gemeentelijke scholenplan voor de komende vier jaar. Als de gemeenteraad daarmee instemt, maken de initiatiefnemers vanaf volgend schooljaar aanspraak op bekostiging door het rijk.