Nieuwe Hanze-opleiding moet meer leerkrachten opleveren

Door opleidingen te ontwikkelen die een lerarenopleiding combineren met een ander vakgebied wil de Hanzehogeschool meer studenten interesseren voor het vak van leraar.

De Hanzehogeschool start met een nieuwe opleiding om meer leraren voor de klas te krijgen: de Hanze Educatie Academie.

Hierin wordt de opleiding tot leraar met een ander vakgebied gebundeld, zodat leerkrachten breed inzetbaar zijn. De Hanze Educatie Academie is het gevolg van het actieplan ‘ruim baan voor leraren’ dat vanwege het toenemende landelijke lerarentekort werd opgesteld. Een van de speerpunten is een grotere groep te interesseren voor een carrière in het onderwijs.

Nieuwe opleiding Pabo - Social Work