Nieuwe Kattenbrug in Groningen wordt vaste brug

Het ontwerp van hoe de nieuwe Kattenbrug eruit moet komen te zien. Bron: gemeente Groningen

De nieuwe Kattenbrug over de Diepenring wordt een vaste brug en geen exemplaar dat in de toekomst makkelijk tot een beweegbare brug is om te bouwen.

Dit kost een miljoen euro meer en daar ziet een meerderheid van de gemeenteraad de noodzaak niet van in, zo bleek woensdagavond tijdens de raadsvergadering.

Deze Kattenbrug, die op verzet stuit van omwonenden en ondernemers (waaronder de eigenaar van het Pannenkoekschip), komt in het verlengde van het Gedempte Kattendiep te liggen. Een beweegbare brug is duurder en bovendien kunnen de Steentilbrug, Ebbingebrug en Boteringebrug ook niet open of dicht, dus de kans dat een schip met een lange mast ongeschonden deze route vaart, is nihil. Dus waarom zou je dat willen?

Maar wethouder Paul de Rook (D66) sluit niet uit dat er in de toekomst toch de wens bestaat om een dergelijke vaarroute mogelijk te maken. ,,En het is kostbaarder om van een vaste brug een beweegbare brug te maken dan om het nu alvast te doen.’’ Een raadsmeerderheid liet zich onder aanvoering van het CDA niet overtuigen.

Bussen niet meer over de Grote Markt

Behalve de nieuwe brug, die in het verlengde van het Gedempte Kattendiep komt te liggen, wordt ook de Sint Jansstraat aangepakt. In de toekomst rijden bussen die vanuit het oosten naar het centrum gaan over de nieuwe Kattenbrug. Daarom komen er nieuwe bushaltes op de Diepenring nabij het provinciehuis en de schouwburg, omdat de bus in de toekomst niet meer over de Grote Markt rijdt.

Maximumsnelheid van 30 kilometer per uur

De Diepenring krijgt ter hoogte van de Sint Jansbrug en Steentilbrug/Kattenbrug een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. De weg tussen deze bruggen geldt weer vijftig kilometer per uur. Dit leidt volgens politieke partijen tot veel remmen en optrekken wat verkeerslawaai en luchtverontreiniging met zich meebrengt.

Verzet omwonenden

Omwonenden vrezen extra overlast doordat er straks meer auto's en bussen langs hun huis rijden. Ondernemers van het Gedempte Kattendiep voorspellen ook overlast.

De fracties van onder meer Stad en Ommeland (voorheen Stadspartij), PvdA en VVD vragen om verschillende redenen aandacht voor het verdwijnen van parkeerplaatsen. Omwonenden zijn bang dat er straks te weinig parkeerplekken zijn. Bovendien betekent dit minder inkomsten.

PvdA gaat akkoord met het verdwijnen van parkeerplaatsen maar wil bezoekers tegemoet komen met zogeheten Kiss en Ride plekken. Ook moeten er overgangsregelingen komen voor bewoners, bijvoorbeeld door betaalbare parkeerplaatsen in buurtgarages.

Nieuws

menu