Nieuwe Van Heemskerckschool wordt open school met onderwijs op maat

Janine Luitjes-Kwanten, directeur Van Heemskerckschool, is enthousiast over het nieuwe onderwijsconcept van de open school. foto gemeente Midden-Groningen

De Van Heemskerckschool in Hoogezand gebruikt het Scholenprogramma Midden-Groningen om het roer om te gooien. Met kinderopvang KaKa gaat de school in 2021 verder als Kindcentrum Van Heemskerck.

Geen traditionele klaslokalen, maar onderwijs op maat waarbij kinderen zich in hun eigen tempo lesstof eigen maken; het open scholen-concept.

Onderwijs bij de tijd brengen

Janine Luitjes-Kwanten werd vorig jaar augustus directeur van de Van Heemskerckschool (242 leerlingen). Zij ziet het nieuwe schoolgebouw, gekoppeld aan een nieuw onderwijsconcept, als een kans om het onderwijs bij de tijd te brengen.

,,De bestaande schoolgebouwen zijn vaak 30 of 40 jaar geleden gebouwd en toen werd er anders over onderwijs gedacht.’’

Kinderen vinden school leuk

Luitjes zegt dat het nieuwe schoolgebouw heel anders wordt dan bestaande schoolgebouwen. ,,Geen traditionele klaslokalen, wat veel openheid en licht met zich meebrengt. Wij zien graag dat kinderen school leuk vinden en zich daar ook vrij bewegen.’’

Het open scholenconcept draait om samenwerken, creativiteit, ontplooiing en zelfstandigheid. Een van de grootste veranderingen is dat het klassikale systeem wordt ingeruild voor onderwijs op maat.

Ieder kind is uniek

,,Ieder kind is uniek en ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen wijze in zijn of haar eigen tempo’’, weet Luitjes. ,,Daarbij blijft het uitgangspunt dat alle leerlingen de doelen halen die horen bij het programma van het basisonderwijs.’’

,,Het concept is zowel gericht op samenwerking, maar ook op autonomie. Kinderen leren zelfstandig keuzes maken. Het nieuwe gebouw krijgt twee aparte, afsluitbare instructielokalen. Prettig voor wie stilte zoekt, of tijdens muziek- en technieklessen juist lawaai wil kunnen maken.’’

Vaardigheden voor de 21-ste eeuw

Naast het traditionele rekenen, taal en lezen worden leerlingen ook lessen aangeboden waarin zelfkennis centraal staat en leren wat wel en wat niet voor jou werkt. Ook specifieke, voor de 21-ste eeuw benodigde vaardigheden zijn belangrijk.

Luitjes: ,,Als leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen ze meer mee dan alleen het standaardbasisonderwijs ; kinderen van een school met een open schoolconcept zijn zelfstandiger, kennen hun sterke en zwakke punten en weten hoe ze zich eigen kunnen maken wat ze nodig denken te hebben.’’

School bouwen met nieuw onderwijsconcept

Luitjes werkt 20 jaar in het onderwijs. Zij ziet het als haar ambitie om een school te bouwen met een onderwijsconcept dat kinderen de kans geeft zich optimaal te ontwikkelen.

Volgens de planning krijgen de kinderen van de Van Heemskerckschool in 2021 les in het schoolgebouw aan de Boswijkslaan 2 in Sappemeer en wordt het huidige schoolgebouw aan de Jan Huitzingstraat in Hoogezand gesloopt.

Verwacht wordt dat in het vierde kwartaal van 2021 het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen kan worden.

Nieuws

menu