Nieuwe bouwafspraken in Oost-Groningen. 'Zo spelen we beter in op huidige behoefte aan nieuwe huizen'

Vlagtwedde is een van de dorpen waar de vraag naar nieuwbouw erg groot is.

Vlagtwedde is een van de dorpen waar de vraag naar nieuwbouw erg groot is. Foto: Archief/Huisman Media

In Oost-Groningen worden nieuwe afspraken over het bouwen van woningen gemaakt. Afspraken die de komende jaren geldig zullen zijn.

Het eerste overleg daartoe tussen de betrokken gemeenten Westerwolde, Oldambt, Stadskanaal, Pekela en Veendam wordt binnenkort gevoerd, zo zegt wethouder Harm-Jan Kuper (Westerwolde).

Beter inspelen op de vraag

,,De nieuwe afspraken moeten het mogelijk maken dat we nog beter kunnen voldoen aan de huidige vraag naar woningen’’, stelt Kuper. ,,En dat we ook beter kunnen inspelen op de vraag naar bijvoorbeeld specifieke ouderenhuisvesting of juist woningen voor starters.’’

De gemeentebestuurders in Oost-Groningen maakten vijf jaar geleden voor het laatst afspraken over de woningbouw in hun regio. Ingrijpende afspraken. Want waar tot dan toe alleen een nieuwe woning gebouwd mocht worden als daar de sloop van een ander pand tegenover stond, werd die stringente regel toen losgelaten.

200 extra woningen

,,We speelden in op de toen al groeiende vraag naar woningen’’, aldus Kuper. ,,Die afspraken gaven ons in Westerwolde bijvoorbeeld de mogelijkheid om de bouw van 200 extra huizen mogelijk te maken.’’

De vraag naar nieuwe woningen bleef groot en is dat nog steeds. In een dorp als Vlagtwedde bijvoorbeeld maar ook elders in de regio. ,,Maar wat nu zien, is dat de behoefte aan specifieke woningen voor die genoemde doelgroepen stijgt’’, aldus Kuper. ,,Dat er ook meer vraag komt naar sociale huurwoningen, naar mogelijkheden om in boerderijen verschillende woningen te realiseren. Daar willen we op inspelen en dat gaan we doen door er als Oost-Groninger gemeenten samen afspraken over te maken. Op basis daarvan kan elke gemeente zijn eigen volkshuisvestingsplannen aanpassen.’’