Nieuwe centrummanager moet Veendam op de kaart zetten

Het centrum van Veendam. Foto: Archief Huisman Media

Veendam heeft een centrummanager. Ondernemer Geert te Velde uit Assen is aangetrokken om onder meer de leegstand aan te pakken en te kijken hoe het winkelgebied aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Hij moet bij de herontwikkeling van het winkelcentrum samenwerken met ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren. Hij heeft te maken met vergrijzing, ontgroening, krimp en de gevolgen van de coronacrisis. Te Velde wordt vooral verantwoordelijk voor de marketing en promotie, coördinatie van evenementen, de aankleding van het centrum, de contacten met de ondernemers en leegstandsbestrijding. Een stevige klus.

Leegstand

De gemeente Veendam telt 65 leegstaande winkelpanden, waarvan er 54 in het centrum van Veendam staan. Er is sprake van structurele leegstand, winkels die langer dan drie jaar leeg staan. Te Velde, die ook als centrummanager werkt in Winsum en Uithuizen, werkt dinsdag en woensdag in Veendam.

Presentatie

Hij treedt in de voetsporen van Mischa de Gier. Hij had een adviesbureau op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling dat zich richt op detailhandel in dorpscentra en binnensteden. Van 2008 tot 2015 werkte hij voor de gemeente Groningen op het gebied van de binnenstadontwikkeling. Vorig jaar werd hij in Veendam aangesteld als ‘kwartiermaker’. Zijn taak vooral was het om in Veendam een zogeheten bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te zetten. Dat is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of pandeigenaren meebetalen aan ontwikkelingen en initiatieven.

De Gier heeft zich dit jaar aangesloten bij het bureau Broekhuis Rijs Advisering uit Zuidhorn. In opdracht van de gemeente Veendam deed dat bureau onderzoek naar de toekomst van de detailhandel in de gemeente. Maandagavond is er een presentatie in een raadscommissievergadering.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu