Nieuwe fabriek FrieslandCampina tien meter opzij: zicht op Walfriduskerk blijft

Een impressie van de uitbreiding van FrieslandCampina, gepresenteerd op 19 april tijdens een bewonersbijeenkomst. Beeld: FrieslandCampina

Het zicht over het Boterdiep richting Walfriduskerk blijft, zeggen gemeente Bedum en FrieslandCampina. De geplande uitbreiding schuift minimaal tien meter op naar het oosten en wordt iets versmald.

Het is de meest in het oog springende uitkomst van twee bijeenkomsten, waarbij inwoners van de gemeente Bedum konden meepraten over hoe de nieuwe melkfabriek aan het Boterdiep het beste in de omgeving gepast kan worden. Een andere suggestie, zoals aanpassen van de kleuren van de 50 meter hoge poedertorens, wordt ook gehonoreerd.

Logo en reclame

Logo’s en reclame op de uitbreiding blijven laag op de zijkanten en het gebouw zal ‘s nachts niet verlicht worden. Ook komt er een wandelpad aan de oostkant en parkeerplaatsen worden met ‘groen’ afgeschermd. De bomenrij langs de Wroetende Mol die aan de noordkant van het bedrijfsterrein loopt wordt over het Boterdiep doorgetrokken.

De voorstellen om de uitbreiding (deels) ondergronds te bouwen of op de huidige plek en het Boterdiep niet om te leggen werden niet gehonoreerd. FrieslandCampina zegt dat het vanwege productietechnische redenen niet mogelijk is.

Verdubbeling

De zuivelproducent is van zinnens de productiecapaciteit van de vestiging in Bedum te verdubbelen. Er komt een aanbouw bij met een oppervlakte van 100 bij 250 meter groot, met twee torens van 50 meter hoog. Daarvoor moet het Boterdiep, een eeuwenoude vaarweg, worden omgelegd.

FrieslandCampina zegt dat het de beste oplossing is. Verplaatsing naar de noord-, west- of zuidkant is volgens de zuivelproducent onhaalbaar. Onder meer vanwege bebouwing en de middeleeuwse Wolddijk. De gemeente Bedum staat positief tegenover de plannen omdat het direct 100 fte’s oplevert en indirect 400 fte’s.

Teleurgesteld

Een aantal bewoners droeg tijdens de sessies suggesties aan om het immense gebouw in de omgeving te passen. Een aantal aanwezigen toonde zich teleurgesteld omdat de bevolking alleen mocht meepraten over kleuren en groen en niet over de locatiekeuze en al of niet behoud van Boterdiep.

Inmiddels is Stichting Behoud Boterdiep in oprichting. De organisatie zal zich inzetten voor natuur, landschap en omgeving. De bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding start binnenkort. Of de nieuwe fabriek er inderdaad komt is niet zeker. FrieslandCampina heeft nog geen definitief besluit genomen.

Nieuws

menu