Nieuwe huizen klaar voor eigenaren Jarino-woningen

De sloop van de Jarino-woningen in Loppersum begon in oktober 2016. Foto Huisman Media.

De eigenaren van de gesloopte Jarino-huizen in Loppersum betrekken volgende week hun nieuwe woningen. De eerste aan de Zijlvest zijn kortgeleden opgeleverd.

Het is de bedoeling dat de komende periode wekelijks een blok nieuwe, aardbevingsbestendige, woningen, wordt opgelverd. Alle 24 huizen uit de eerste fase, in de Delfstraat, Zeedijken en Zijlvest moeten half augustus gereed zijn.