Kabinet wil grondwaterpeil verhogen: slecht nieuws voor boeren in Groningen en Drenthe

Foto: ANP

Het kabinet wil de komende jaren het grondwaterpeil te verhogen, ook in de voor boeren belangrijke veenweidegebieden. Vooral melkveehouders in het Groene Hart en de noordelijke provincies worden daardoor geraakt.

Dat melden Haagse bronnen. Het kabinet presenteert vrijdag een pakket aan maatregelen om de stikstofcrisis te lijf te gaan. Naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een lijvige brief komen. Daarin wordt gemeld dat de water- en bodemkwaliteit in Nederland in een heel aantal gebieden niet op orde is: per gebied zal een aanpak worden gemaakt, samen met de provincies en waterschappen. Ook wordt een plan gemaakt voor kustgebieden, onder meer met het oog op verzilting.

Ophogen waterpeil