Nieuwe stuwmeerregeling voor aardbevingsgedupeerden Groningen. Huishoudens kunnen 5000 euro krijgen voor 'eenvoudige schades'. Miljard beschikbaar bij IMG

Zo’n tweehonderdduizend huishoudens in het aardbevingsgebied kunnen bij schade aan hun huis kiezen voor een vaste vergoeding van 5000 euro. Deze nieuwe regeling is volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) bedoeld voor eenvoudige en kleine schades.

Dat maakte bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG maandagochtend in een persconferentie in Groningen bekend. Er is maximaal een miljard euro nodig voor deze tweehonderdduizend adressen die nog nooit eerder schade hebben gemeld of waarvan de eerste melding nog niet behandeld is. ,,Daarvan hebben wij het ministerie van Economische Zaken op de hoogte gebracht”, zei Kortmann.

Mensen hoeven de eenmalige vergoeding - die een permanent karakter heeft - niet te accepteren. Als ze er van overtuigd zijn dat de schade aan hun woning vele malen groter is, adviseert Kortmann vooral niet te kiezen voor de 5000 euro.

Degene die dat wel doet, kan in principe niet terugkomen bij het schadeloket om nieuwe schade te claimen. ,,Tenzij er opnieuw een grote beving plaatsvindt, waardoor er substantiële grote schade ontstaat”, zei Kortmann.

Geld op basis van vertrouwen

In het aardbevingsgebied heeft volgens het IMG twee derde (de tweehonderdduizend adressen) van alle huishoudens nog nooit een schademelding ingediend. Sinds 19 maart 2018 zijn er bij het IMG ruim 110.000 schademeldingen binnengekomen, waarvan er bijna 80.000 zijn afgehandeld.

De nieuwe regeling is onder meer bedoeld om schades sneller af te handelen. Elke week komen er namelijk zo’n duizend schademeldingen bij uit Drenthe, Groningen en Friesland. Het IMG mag vergoedingen toekennen, laat IMG-woordvoerder Jouke Schaafsma weten. ,,Het ministerie van Economische Zaken staat daar garant voor. Het is aan de minister hoe hij dat met de aansprakelijke partij gaat regelen”, aldus Schaafsma. Die partij is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Wie kiest voor de eenmalige 5000 euro krijgt in principe niemand over de vloer om dit ook daadwerkelijk te beoordelen. Gedupeerden moeten foto’s maken van de schade en die dan opsturen naar het IMG. Kortmann liet weten dat dit op basis van vertrouwen gaat. Daarnaast worden er ook wel nulmetingen verricht.

IMG kiest hier ook voor omdat de uitvoeringskosten soms hoger zijn dan de claim van gedupeerden zelf. ,,Ik kan op de Grote Markt in Groningen terecht niet uitleggen dat het 5000 euro kost om 4000 euro uit te keren.”

Het IMG is er van overtuigd dat een potentieel grote groep mensen in het aardbevingsgebied zo ‘het hoofdstuk rond fysieke schade snel kan sluiten’. Geïnteresseerden in de 5000 euro kunnen zich al vanaf vandaag melden.

Diepe bodemdaling zelf bewijzen

Het IMG maakte ook bekend dat de gedupeerden van ongeveer 1400 schademeldingen door diepe bodemdaling, buiten het bevingsgebied, zelf moeten gaan bewijzen dat de schade door die bodemdaling is ontstaan. Het gebied waar het wettelijk bewijsvermoeden geldt, zal kleiner worden.

,,Voor veel van die adressen zal het wettelijk bewijsvermoeden niet meer van toepassing zijn”, liet bestuursvoorzitter Kortmann weten. Er is volgens het IMG meer onderzoek nodig en de mensen die het betreft krijgen hier nog bericht over. Het gaat dan vooral om panden in Noord-Drenthe en Oost-Groningen.

Een moeilijke beslissing, noemt de IMG-voorzitter dat. 700 mensen aan de randen van het bevingsgebied hebben al wel geld ontvangen vanwege die diepe bodemdaling.

Onlangs kwam het IMG met onderzoeken van TNO en de Technische Universiteit (TU) Delft op de proppen. Daaruit bleek volgens Kortmann klip en klaar dat de diepe bodemdaling in de gasopslag Norg en het Groninger gasveld niet kan leiden tot directe schade aan gebouwen. ,,Dit is de lastigste boodschap”, zei Kortmann. Het gaat maanden kosten voordat iedereen goed is geïnformeerd. Wel kunnen inwoners die het betreft een ‘overlastvergoeding’ van 1000 euro krijgen.

Nieuw beoordelingskader

Ook de tweeduizend schademeldingen die zijn stilgelegd omdat er vragen waren gerezen over het verschil van de adviesrapporten krijgen nog geen uitsluitsel. Die ruim tweeduizend rapporten worden opnieuw beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand van een nieuw beoordelingskader van het IMG. Dat is helemaal nog niet klaar en de adviesbureaus zijn hier nog onbekend mee. Hoe lang de vertraging duurt, is onduidelijk, maar het zal zeker een half jaar gaan duren. IMG laat weten dat inwoners ook kunnen kiezen voor de vaste vergoeding van 5000 euro.

,,De experts moeten een of twee andere oorzaken aandragen om te motiveren dat het geen aardbevingsschade is”, zei Kortmann over de nieuwe systematiek. De bestuursvoorzitter gaf wel aan dat het gevolg van de maatregelen ‘een deel van de mensen zal teleurstellen’.

Hoewel het IMG stellig benadrukt dat het wettelijk bewijsvermoeden van kracht blijft, lijkt de vrees van Groninger Bodem Beweging en van het Groninger Gasberaad bewaarheid geworden. Er is op z’n minst sprake van uitholling van het wettelijk bewijsvermoeden dat uitgaat van de gedachte: het is aardbevingsschade tenzij bewezen kan worden dat het niet zo is.

Volgens het IMG is het wettelijk bewijsvermoeden - als het om bodemdaling gaat - alleen nog van toepassing in specifieke gebieden waar aannemelijk is dat er indirecte schade kan zijn opgetreden. Welke specifieke gebieden dat dan zijn, moet nog worden bepaald.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu