Na windpark N33 veroorzaken zonneparken in polders bij Meeden nieuwe tweespalt

Boeren die geen turbines van windpark N33 op hun land hebben, verzetten zich tegen de komst van zonneparken bij Meeden en Scheemda.

Boeren die geen turbines van windpark N33 op hun land hebben, verzetten zich tegen de komst van zonneparken bij Meeden en Scheemda.

Zij waarschuwen de gemeente Midden-Groningen voor oneerlijke concurrentie. De landbouwers staan op achterstand ten opzichte van collega-boeren die met het beschikbaar stellen van gronden fors verdienen aan windpark N33 en toekomstige zonneparken.

Meer armslag voor boeren met wind en zon

Deze fortuinlijke boeren hebben financieel meer armslag om vervangende landbouwgrond te kopen. Landbouwers die alleen inkomsten hebben uit de agrarische bedrijfsvoering kunnen in financiële zin niet meer meedoen met de aankoop van grond.

Juist dat laatste is voor de ontwikkeling van melkveehouderijen van groot belang. Zeker nu de landelijke overheid over tien jaar toe wil naar een grondgebonden melkveehouderij. Dit houdt in dat boeren die willen uitbreiden meer grond nodig hebben om hun mest kwijt te raken en koeien te laten grazen. Ze moeten in grond investeren om hun bedrijf in de toekomst draaiende te kunnen houden.

‘Hek van de dam in Meeden en Scheemda’

Windpark N33 heeft in Meeden en Scheemda een prijsopdrijvend effect op landbouwgrond. Met de aanleg van grote zonneparken is volgens een deel van de agrariërs het hek van de dam. Een twintigtal omwonenden, onder wie een aantal boeren, heeft een brandbrief geschreven aan de gemeenteraad van Midden-Groningen. Sommige ondertekenaars hebben een melkveebedrijf dat zij willen doorgeven aan hun kinderen. ‘Met de komst van wind- en zonneparken staat die toekomst onder druk. En voor ons allen betekent dit waardevermindering van onze woningen en bedrijven’, staat in de brief aan de gemeente.

Het zonnepark in de Eekerpolder ligt in de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt. ,,Als dit plan doorgaat, staan andere ontwikkelaars en RWE klaar om ook ten zuiden van de spoorlijn zonneparken aan te vragen van ongeveer 600 hectare’’, zo stellen de bezorgde omwonenden. ,,Daarmee verandert het gebied in een volledig industriële vlakte.’’

Coöperatie wil van de nood een deugd maken

Andere inwoners die vinden dat het gebied toch al is vernield, willen van de nood een deugd maken. ,,Door tussen de windturbines een groot zonnepark aan te leggen, kunnen we toch nog meeprofiteren van het energielandschap’’, zegt Jaap Keuning van de coöperatie. Zijn ‘club’ wil 50 procent participeren in zonnepark Eekerpolder (176 hectare). ,,Hoe forser haar aandeel in het zonnepark, hoe groter de revenuen zijn.’’

Het geld wordt deels in een fonds gestopt, waaruit de omgeving kan putten. De boeren die moeite hebben met de komst van het zonnepark waarschuwen voor een rampscenario. Stel dat de coöperatie er niet in slaagt de 1,2 miljoen euro voor participatie op tafel te krijgen, dan is het voor projectpartner Solarfields een kwestie van erop en erover. Hij legt dat bedrag op tafel waarna de bewoners alsnog het nakijken hebben.

Begrip voor standpunt bezorgde boeren

De dorpscoöperatie is zich daar ten volle van bewust, maar zet toch door. Voor het standpunt van de omwonenden die de bui zien hangen, heeft ze begrip. ,,We hebben met ze gesproken’’, zegt Keuning van de dorpscoöperatie. ,,We zijn bereid boeren te helpen die bij gebrek aan grond moeten afschalen en bijvoorbeeld op de biologische toer gaan. We richten een fonds op en kunnen ze wellicht geld lenen.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu