Nieuwe versterkingswet Groningen: NAM moet juridische bijstand rond versterking huizen aardbevingsgedupeerden betalen

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) moet de juridische kosten rond de versterking van huizen voor aardbevingsgedupeerden voor zijn rekening nemen. Dit is een aanvulling op de heffing die het gasbedrijf moet betalen voor de gevolgen van aardbevingen in Groningen die zijn ontstaan door de gaswinning.

Sandra Beckerman (SP).

Sandra Beckerman (SP). Foto: Sem van der Wal

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceerde begin deze week de nieuwe tekst van de versterkingswet, zoals de Tijdelijke wet Groningen ook wordt genoemd. Daarin wordt gesproken over een verduidelijking rond de heffing op de NAM.

De versterkingswet zou eigenlijk begin deze maand in moeten gaan. Deze is ingetrokken. Een aangepaste versie wordt ter inzage gelegd voor mensen die daar op willen reageren. Deze consultatieronde sluit op 23 augustus, schrijft het demissionaire kabinet.

Heffing voor NAM

De wet regelt dat de versterkingsoperatie in Groningen volledig onder regie van de overheid komt en dat de NAM op afstand wordt gezet. De NAM - eigendom van Shell en Exxonmobil - heeft daardoor niets meer met het versterken van huizen in aardbevingsgebied van doen en mag alleen nog maar de rekening (heffing) betalen.

In de aangepaste versterkingswet staat dat de NAM ook opdraait voor de kosten voor juridische bijstand die inwoners uit Groningen mogen declareren in het kader van de versterking van hun huis. Een woningeigenaar in het versterkingstraject moet de ‘besluiten en gevolgen goed kunnen laten duiden en beoordelen’.

Het is onduidelijk of de NAM ook van plan is deze extra heffingskosten op te gaan hoesten. Een woordvoerder van het gasbedrijf laat weten dat ‘de NAM op dit moment de novelle (een aanvulling op de wet) bestudeert en daar om die reden nog geen uitspraken over kan doen’.

Volgens de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn hier geen aparte afspraken over gemaakt met de NAM, ‘want de NAM is op afstand geplaatst’. ,,Vanuit het rijk zullen alle kosten die voortvloeien uit de versterkingsoperatie en betrekking hebben op de veiligheid via de heffing bij de NAM in rekening worden gebracht.”

Novelle

De versterkingswet is nog niet van kracht omdat demissionair ministers Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat) en Kajsa Ollongren (BZK) weigerden twee aangenomen wetswijzigingen (amendementen) van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) uit te voeren. Die amendementen regelden dat gedupeerden van de gaswinning en aardbevingen op kosten van het rijk juridische bijstand en financieel advies zouden kunnen krijgen en dat Groningers zelf de versterking van hun huizen in de hand mogen nemen.

Na protest van de Tweede Kamer gingen de demissionair ministers uiteindelijk overstag en schortten zij de wet morrend op en dienden zij deze week een zogeheten novelle in. Dat is een aanvulling op de wet die al bij de Eerste Kamer ligt, maar hierdoor moet de aangepaste wetstekst wel eerst weer langs de Raad van State en de Tweede Kamer.

Ongelimiteerd uurtarief juristen

Voordat het zo ver is, krijgen betrokkenen - wel in vakantietijd - vier weken lang de mogelijkheid om een reactie te geven op de aangepaste versterkingswet. Blok en Ollongren schrijven dat wel geprobeerd is om de gedachte achter Beckermans’ amendementen in stand te houden.

Zo krijgen gedupeerde Groningers alsnog de gelegenheid om gesubsidieerde bijstand aan te vragen, maar is het uurtarief voor juristen niet meer ongelimiteerd, schrijven de ministers. In de novelle wordt dat beperkt tot ‘redelijke kosten die een eigenaar als vergoeding kan krijgen voor juridische bijstand’. Hoe hoog die redelijke kosten dan zijn, wordt later bepaald, laat de woordvoerder van Binnenlandse Zaken weten.

Ook mogen inwoners uit Groningen de versterking wel in eigen beheer uitvoeren, maar houdt de overheid een vinger aan de pols. Het is de overheid die voorwaarden mag stellen aan de uitvoering van de versterking en daarmee het laatste woord houdt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu