Nieuwe wending windpark-soap Eemshaven: provincie Groningen schort besluit op wegens 'omissie'

De soap rond het beoogde windpark in de westelijke Eemshaven neemt een nieuwe wending. Het provinciebestuur schort een definitief besluit op vanwege ‘onvolkomenheden’ bij de noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan.

De keus uit twee concurrerende windmolenplannen in de Eemshaven kan de provincie linksom of rechtsom op een miljoenenclaim komen te staan.

De keus uit twee concurrerende windmolenplannen in de Eemshaven kan de provincie linksom of rechtsom op een miljoenenclaim komen te staan. Foto: Archief Jan Zeeman

,,We hebben een omissie ontdekt’’, bekende gedeputeerde Melissa van Hoorn woensdag tegenover Provinciale Staten. Die kregen pas dinsdagavond te horen dat het voorstel te elfder ure van de agenda moest worden gehaald. Terwijl de plannen eerder die dag nog formeel groen licht kregen van Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde vraagt extra tijd: ‘Deze omissie móet rechtgezet’