Groninger Gasberaad: 'Nieuwe wet verprutst de laatste kans van Groningen'

Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring. Foto: Archief DvhN

Groningers schieten niets op met de versterkingswet van minister Eric Wiebes, vindt het Groninger Gasberaad. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen heeft kritiek.

Net als eerder de afhandeling van schade in het gasgebied wil het rijk ook de versterking weghalen bij de NAM. Daarvoor is een aanvulling gemaakt op de Tijdelijke Wet Groningen. Die ligt nu voor behandeling bij de Tweede Kamer. Een van de doelen van de nieuwe wet is de vastgelopen versterkingsoperatie in Groningen weer op gang te krijgen.

Het Groninger Gasberaad is diep teleurgesteld over het voorstel. De organisatie wijst erop dat het nog steeds niet mogelijk is per woning te bepalen of die veilig is, ondanks het gebruik van allerlei ingewikkelde modellen. ,,De onzekerheden op alle fronten zijn daarvoor te groot.’’

En in weerwil van wat in Den Haag wordt gezegd, staat de bewoner nog altijd niet centraal. ,,Uit helemaal niets blijkt dat de bewoner het initiatief heeft. Zelfs de mogelijkheid om een versterkingsinspectie op verzoek te doen, wordt in dit wetsvoorstel niet voorzien.’’ In feite is het herstel van het vertrouwen in de overheid opgegeven, aldus het Gasberaad. ,,Dat kan niet. Het gaat niet goed met de Groningers en wat zij nodig hebben, is het weer kunnen en durven vertrouwen van de overheid.’’

Geloven

Het Gasberaad gelooft evenmin dat de nieuwe wet de versterking versnelt. ,,Toch heeft iedereen de neiging om te geloven dat het straks wel gaat lukken. Waarom? Wat is er straks anders? Er wordt hard gewerkt, maar we komen niet vooruit. Het vaststellen van deze Wet Versterken is het verprutsen van de laatste kans om hier nog iets van te maken.’’

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt dat uit het voorstel niet duidelijk blijkt dat de overheid echt kiest voor een ‘crisisaanpak’. ,,Niet regels, afspraken en de procedure moeten voorop staan, maar het resultaat.’’

SodM meent dat bij de nieuwe opzet de rol van de Nationaal Coördinator Groningen te veel wordt ingeperkt. Ook wordt de versterking te complex. Het Staatstoezicht pleit voor een ‘eenvoudiger en eenduidiger sturing en toedeling van bevoegdheden’ en wil dat de versnelling van het versterkingsproces expliciet in het wetsvoorstel wordt vastgelegd.

Ook de Groninger Bodem Beweging vindt dat er te veel partijen bij de regie van de versterking zijn betrokken. ,,Dat maakt het gevaar van vertraging groot.’’

Buiten beeld

De Groninger hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring merkt op dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ‘geheel buiten beeld blijft’. ,,Wat is precies zijn plaats en rol bij de versterkingsoperatie? Hoe verhoudt die zich tot de minister van Binnenlandse Zaken en Klimaat?’’

Bröring vraagt zich ook af hoe het Nationaal Programma Groningen (NPG) zich verhoudt tot de versterkingsoperatie. Dat is een subsidiepot van 1,15 miljard euro voor het bevingsgebied. Hij vreest dat dit fonds verwordt tot een ‘grabbelton of een tweede Waddenfonds’.

Nieuws

Meest gelezen

menu