Het zandtransport van Sellingerbeetse naar Ter Apelkanaal via leidingen is in zicht

Chris Kremer bij de plas vanwaaruit de nieuwe leidingen naar Ter Apelkanaal moeten gaan lopen. Foto: Huisman Media

Het zandtransport van Sellingerbeetse naar Ter Apelkanaal via leidingen is in zicht. Zandwinner Kremer heeft de benodigde grond verworven.

,,Het gaat om landbouwgrond’’, zegt directeur Chris Kremer. ,,Een deel van de grond die we nodig hebben, hebben we gekocht. Over het verwerven van het andere deel zijn afspraken gemaakt.’’

Het zandwinningsbedrijf Kremer wint al jaren zand in Sellingerbeetse, dat onder meer wordt gebruikt voor wegenaanleg. Hij heeft bij de plas waar dat gebeurt een zandverwerkingsinstallatie staan. Dagelijks rijden vrachtwagens door het kleine dorp om het zand op te halen.

De zandwinner wil Sellingerbeetse van die overlast verlossen door de verwerkingsinstallatie te verplaatsen naar het bedrijventerrein Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Hij wil het zand via leidingen vanaf de plas naar die installatie transporteren. De vrachtwagens hoeven dan niet meer in Sellingerbeetse te zijn. De verhuizing van de installatie is een compensatie voor de aanleg van een drijvend zonnepark op een tweede plas in het dorp, ook eigendom van de zandwinner.

Geen last van elektriciteits- en andere kabels

,,We hebben inmiddels een route voor de leidingen bepaald’’, zegt Kremer. ,,Hij is 2,5 kilometer lang en loopt dus vanaf de plas naar het bedrijventerrein, voor een belangrijk deel door landbouwgrond, en zo dat we geen last hebben van elektriciteits- en andere kabels.’’

Over de gekozen route gaan drie leidingen lopen, in een soort greppel. ,,Ze liggen dus zichtbaar’’, aldus Kremer. ,,Door een van de leidingen gaat het zand, door een tweede spoelwater. Door de derde keert schoon water, overgebleven bij de verwerking in Ter Apelkanaal, terug naar de plas. Naast de leidingen leggen we een pad aan zodat we erbij kunnen, bijvoorbeeld als een leiding defect is.’’

Eind dit jaar definitief besluit

Kremer zegt dat eind dit jaar het definitieve besluit over de aanleg wordt genomen. ,,Maar momenteel is er niets dat zegt dat we het niet gaan doen. Het gaat om een grote investering, maar ons bedrijf is gezond.’’

Voor de aanleg van het drijvende zonnepark zijn alle plooien overigens nog niet gladgestreken. De gemeente Westerwolde heeft een vergunning gegeven, maar twee bezwaarmakers zijn daartegen in het verweer gekomen waardoor de zaak voor de rechter komt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu