Nijpend ruimtegebrek op Lauwers College in Grijpskerk

Zo gaat het niet meer in Grijpskerk: klassikale les. Foto; Archief DVHN

Het Lauwers College in Grijpskerk kampt met een nijpend ruimtegebrek. Dat stelde locatiedirecteur Sjoerd de Jong woensdagavond tijdens een raadsoverleg.

Volgens De Jong had het Lauwers College lange tijd een instroom van jaarlijks gemiddeld veertig leerlingen. Mede door de invoering van een vernieuwend onderwijsconcept stromen ieder jaar nu tachtig tot negentig leerlingen in. Ook de recente sluiting van de vestiging van het Gomarus College in Zuidhorn heeft geleid tot een hoger leerlingental in Grijpskerk. Het huidige gebouw van de school is berekend op tweehonderd leerlingen. Op termijn wordt een doorgroei naar driehonderd leerlingen verwacht.

Afgestapt van klassikaal lesgeven

Met de invoering van een nieuw onderwijsconcept is de school afgestapt van klassikaal lesgeven. Er wordt nu gewerkt met flexibele lesuren die leerlingen min of meer zelf mogen invullen. De klaslokalen voldoen daarom niet meer in het bestaande pand. In de toekomst wil de school werken met leerpleinen.

Locatiedirecteur De Jong drong daarom maandag aan op nieuwbouw. Hij riep de hulp van de politiek in om ervoor te zorgen dat de school in Grijpskerk niet ten onder gaat aan haar eigen zeggen. De Jong ziet de nieuwe school liefst verrijzen nabij het treinsta-tion. Volgens De Jong klaagt de school al langere tijd bij de gemeente over de krappe huisvesting in Grijpskerk. ,,Pas recent sloeg onze financieel directeur aan het cijferen. Toen kwam hij erachter dat wij aanspraak kunnen maken op meer vierkante meters.’’

Verouderde gegevens

Het nieuwe huisvestingsplan van de gemeente houdt geen rekening met nieuwbouw in Grijpskerk. Dat komt doordat dit plan werkt met leerlingenprognoses die inmiddels zijn verouderd. Wethouder Hielke Westra (CDA) liet weten dat het Lauwerscollege in gesprek is met rsg De Borgen in Leek en Terra in Oldekerk om te komen tot vormen van samenwerking. De uitkomsten hiervan worden dit voorjaar verwacht.

Overleg met andere scholen afwachten

De gemeente wil dit overleg afwachten. Westra zei de behoefte van het Lauwers College aan een ruimer jasje in Grijpskerk te onderkennen.

Nieuws

Meest gelezen

menu