Nog een jaartje extra geduld op N33 tussen Zuidbroek en Appingedam

De N33 richting Siddeburen. Foto: Archief DVHN

Het verdubbelen van de N33 Midden, tussen Zuidbroek en Appingedam, duurt een jaartje langer. In plaats van in 2022, gaat de eerste schop in 2023 de grond in.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zet naar verwachting binnenkort haar handtekening onder het Ontwerp Tracébesluit (OTB) N33 Zuidbroek - Appingedam.

Extra zettingstijd

Omdat het goed afronden van het ontwerp bij Appingedam en Siddeburen, inclusief de afstemming daarover met de omgeving, en de slappe ondergrond in het noordelijk deel extra zettingstijd vraagt, is de planning aangepast.

Het definitieve tracé wordt nog steeds in 2021 vastgesteld, maar er wordt een jaar later begonnen met de uitvoering. Niet in 2022, maar in 2023. De openstelling, voorzien in 2024/2025, is verschoven naar 2026.

Grondeigenaren aangeschreven

In het OTB staat hoe de verdubbelde N33 eruit komt te zien, hoe die wordt aangesloten op de bestaande wegen en ingepast in de omgeving.

Nu duidelijk is waar en hoeveel grond nodig is voor de aanleg van de verdubbelde autoweg, krijgen eigenaren van wie grond moet worden aangekocht binnenkort een brief waarin de gang van zaken wordt uitgelegd.

Met eigenaren van grond ten noorden van Tjuchem is door de projectorganisatie gesproken over vrijwillige kavelruil en zijn verschillende opties in beeld gebracht. Binnenkort wordt bepaald of vrijwillig ruilen haalbaar is.

Viaduct Laskwerderweg

De projectorganisatie (provincie en Rijkswaterstaat) hebben nut en noodzaak van een viaduct in de Laskwerderweg (over het nieuwe tracé van de N33), laten onderzoeken.

Gebleken is dat de route door recreatieve fietsers en landbouwverkeer gewaardeerd en gebruikt wordt. Besloten is de viaduct in het ontwerp mee te nemen.

Zes weken ter inzage

Met het MilieuEffectRapport (MER) wordt het Ontwerp Tracébesluit in juni en juli 2020 zes weken ter inzage gelegd.

Communicatie wordt door provincie en Rijkswaterstaat zodanig voorbereid dat presentaties en inspraak (als dat na 1 juni zover komt), digitaal kunnen worden afgehandeld.

Op de website N33Midden wordt te zijner tijd een 3D-animatie aangeboden waarin het verdubbelde tracé van alle kanten kan worden bekeken en achtergrondinformatie over de plannen wordt aangeboden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu