Grutto's hebben het belabberdste broedseizoen in 17 jaar: nauwelijks jonge kuikens

Het broedseizoen van de grutto was dit jaar dramatisch: er zijn nauwelijks kuikens groot geworden. Hoe lang zingt de koning van de weidevogels het nog uit in onze polder?

Grutto's.

Grutto's. Foto: Marcel van Kammen

Ondanks alle tijd, energie en geld die aan weidevogels worden besteed, blijven ze achteruit kachelen. Jos Hooijmeijer van de Rijksuniversiteit Groningen, de onderzoeksleider van het grote gruttoproject dat al sinds 2004 loopt in zuidwest-Friesland en dat alle grutto’s daar in kaart brengt, spreekt van het belabberdste broedseizoen in 17 jaar. En niet alleen uit Friesland, ook uit Utrecht en Noord-Holland komen sombere geluiden.

Nieuws

menu