UWV-rappoort: Onvoldoende werk voor Groningers bij sociale werkvoorzieningen

Grietje Kalfsbeek: gemeenten die beschutte werkers 'leveren' aan Wedeka, liggen op schema Foto: Simon van der Woude

In Groningen hebben niet alle mensen die voor een beschutte werkplek in aanmerking komen, al een plek gekregen.

Dat blijkt uit een UWV-rapportage die is gepubliceerd door Cedris, de landelijke vereniging die zich inzet voor mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt.

De rapportage toont dat eind vorig jaar 455 Groningers een indicatie voor beschut werk hadden maar dat nog maar 301 van hen zo’n beschutte plek hadden gekregen, veelal bij een sociaal werkvoorzieningschap.

,,Dat beeld zien we landelijk ook’’, zegt Cedris-woordvoerder Bert Doek. ,,Eind vorig jaar hadden bijna 6000 Nederlanders een indicatie en zo’n 4000 een betaalde beschutte baan.’’

Participatiewet

Het beschut werk werd in 2015 ingevoerd, als een soort correctie op de Participatiewet. Die wet zei dat in principe niemand nog in kon stromen bij een sociaal werkvoorzieningschap. De beschut werkregel zegt dat iemand met een zodanige beperking dat hij of zij veel ondersteuning nodig heeft, toch bij zo’n schap aan de slag kan. Het UWV geeft de indicaties af, op aanvraag van een gemeente of de betrokkene zelf.

,,Een ministeriële regeling geeft elke gemeente een bepaald aantal in te vullen beschutte werkplekken en daar een rijkssubsidie bij’’, zegt Doek. ,,Maar wij zien liever dat de praktijk leidend wordt en dat wordt gekeken hoeveel beschutte werkplekken daadwerkelijk in elke gemeente nodig zijn. Daar zou dan ook de subsidie op aangepast moeten worden.’’

De rijkssubsidies moeten daarbij volgens Cedris ook omhoog. ,,Het huidige bedrag is te laag’’, aldus Doek. ,,Een hogere subsidie kan eraan bijdragen dat meer mensen met een indicatie een werkplek krijgen. Nu zitten veel te veel mensen met zo’n indicatie thuis.’’

Het werkvoorzieningschap Wedeka zag aanvankelijk het aantal aanmeldingen voor een beschutte werkplek ook achterblijven bij de ramingen. ,,Maar nu liggen Stadskanaal, Veendam en Borger-Odoorn goed op schema’’, zegt directeur Grietje Kalfsbeek.

Een belangrijke reden daarvoor is volgens wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) van Stadskanaal dat door zijn gemeente meer publiciteit aan de mogelijkheid voor beschut werk is gegeven. ,,Waardoor meer mensen uit de doelgroep zich melden. Een aantal jaren geleden gebeurde dat veel minder.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu