Noordelijke Rekenkamer dringt aan op check duurzame landbouwsubsidies: 'Kan zijn dat het geweldig gaat, kan ook weggegooid geld zijn'

Rick Wijntjes parkeert een combine. Foto: Marcel Jurian de Jong

De provincie moet van tevoren duidelijker aangeven wat het met subsidies voor verduurzaming van de landbouw wil bereiken. Alleen dan valt vast te stellen of het geld goed is besteed.

Dat stelt de Noordelijke Rekenkamer. Uit een kritisch rapport blijkt dat Provinciale Staten onvoldoende inzicht hebben in hoe projecten verlopen en wat de uitkomst is. Daardoor kunnen zij hun controlerende taak niet goed uitvoeren.

Concrete doelen en resultaten van subsidieprojecten ontbreken. Cijfers en gegevens die inzicht moeten geven in de voortgang zijn er niet of worden niet verstrekt. Provinciale Staten stellen zich passief op. Daardoor valt met geen mogelijkheid vast te stellen of Groningen met de vergroening van de landbouw op het goede spoor zit, aldus de Noordelijke Rekenkamer woensdag in het overleg met Provinciale Staten.

Hoop dat subsidie iets oplevert

Wat de Noordelijke Rekenkamer betreft komt het erop neer dat de provincie subsidie geeft in de hoop dat het iets oplevert. Nooit is goed opgeschreven wat precies van de subsidie-aanvragers is verwacht. Dat gold ook voor het onderzochte project ‘Goud van oud grasland’. Hierbij ging het erom dat boeren het gras minder vaak maaien omdat dit goed is voor de bodem en leidt tot meer biodiversiteit.

Jan van der Bij en Linze Schaap van de Noordelijke Rekenkamer wezen de Staten erop dat zij duidelijker moeten aangeven wat ze van duurzaam landbouwbeleid verwachten. Maar ook wat de verwachte effecten zijn op natuur en milieu. ,,Stel heldere doelen, zodat je kan controleren of het beleid werkt. En vraag tussen de bedrijven door ook hoe een project loopt’’, zegt Schaap. Dat is bij het verstrekken van 19 miljoen euro subsidie tussen 2012 en 2018 voor de omschakeling van agrarische bedrijven naar biologische landbouw niet gebeurd.

Weggegooid geld?

,,Kunnen we concluderen dat de investering in duurzame landbouw weggegooid geld is?’’, wilde PVV-Statenlid Ton van Kesteren weten. ,,Wij constateren dat veel gegevens er niet zijn. Dus is er geen helderheid over de resultaten’’, zegt Schaap. ,,Het kan zijn dat een project geweldig is, maar het kan ook weggegooid geld zijn. We weten het gewoon niet.’’

Nieuws

menu