Noordelijke archieven geven ‘geheimen' prijs

Noordelijke archieven geven ‘geheimen' prijs

Hoe verliep de procedure voor de grondonteigening voor de uitbreiding van het vliegveld in Eelde? Hoe zagen de jaarstukken over de aandelenportefeuille van de Groninger courantiersfamilie Hazewinkel eruit? Mensen met meer dan gewone belangstelling voor historische feiten kunnen het antwoord op die – en vele andere - vragen vanaf nu vinden bij het Drentse Archief in Assen of bij RHC Groninger Archieven in Groningen.

Hoe verliep de procedure voor de grondonteigening voor de uitbreiding van het vliegveld in Eelde? Hoe zagen de jaarstukken over de aandelenportefeuille van de Groninger courantiersfamilie Hazewinkel eruit? Mensen met meer dan gewone belangstelling voor historische feiten kunnen het antwoord op die – en vele andere - vragen vanaf nu vinden bij het Drentse Archief in Assen of bij RHC Groninger Archieven in Groningen.

Met het aanbreken van een nieuw jaar is het in de archiefwereld namelijk weer ‘openbaarheidsmaand'. In januari vervallen jaarlijks de embargo's op een aantal documenten met privacygevoelige informatie.

Bij het Drents Archief zijn nu documenten uit het oorlogsjaar 1940 in te zien. Het gaat dan om de voorbereiding van de mobilisatie, Amsterdamse Joden in Westerbork en het in veiligheid brengen van overheidsgelden en archieven in tijden van oorlog. Bij RHC Groninger Archieven zijn vanaf nu verschillende dossiers in te zien van de Groninger rechtbaken en van kerkgemeenten. Ook de archivalia van een Wetenschappelijke Commissie Homoseksualiteit, de handelingen van de Dienstcommissie bij de Groninger Reinigingsdienst en dossiers van het Regionaal Medisch Tuchtcollege zijn in te zien.

Voor mensen die familie-onderzoek doen valt er bij de archieven ook weer meer te vinden. De akten van de Burgerlijke Stand waarop een embargo berustte van 50 jaar (overlijden), 75 jaar (huwelijken) en 100 jaar (geboorten) zijn nu in te zien. Het gaat om geboorteakten van 1915, de huwelijksakten van 1940 en de overlijdensakten van 1965. Zo zijn de is overlijdensakte van de Groninger bibliothecaris en letterkundige Josef Cohen uit 1965. (Foto)

De Drentse lijst met stukken die openbaar zijn, is beschikbaar in de studiezaal van het Drents Archief en op de website www.drentsarchief.nl . Bij RHC Groninger Archieven is lijvig document van meer dan dertig pagina's beschikbaar met dossiers die vanaf deze maand in te zien zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu