Noordelijke politici maken een vuist voor de Lelylijn (en eisen actie van de provincies)

De beoogde route van de Lelylijn.

Provinciale Staten van Groningen, Drenthe en Friesland willen sneller spoor naar de Randstad en eventueel onderzoek naar bijvoorbeeld de Lelylijn.

De drie provinciale parlementen in het Noorden roepen hun colleges van Gedeputeerde Staten op actie te ondernemen richting ‘Den Haag’. Wat hen betreft moet de bereikbaarheid van Noord-Nederland per spoor sterk worden verbeterd. De reistijd tussen het Noorden en de Randstad moet flink worden bekort.

Economische oppepper van jewelste