Noordelijke provincies vrezen voor verzakking talloze veengebieden (en willen miljoenen euro's van het Rijk)

Het veengebied Meerstalblok in Drenthe. Foto: Archief Henk Benting

De provincie Groningen is verontrust over veenoxidatie, waarbij veen opdroogt, de bodem verzakt en een verhoogde CO2-uitstoot wordt gemeten. Voor de aanpak zijn miljoenen nodig van het Rijk. Ook Drenthe heeft er last van.

Provincie en waterschappen willen voorkomen dat de bodemdaling door veenoxidatie te heftig wordt. Bodemdaling ontstaat als veen (afgestorven plantenresten) niet nat wordt gehouden. Het veen komt dan te veel in aanraking met zuurstof en lost op. In dit proces komt CO2 vrij.

De uitstoot van veel CO2 in veengebieden is voor de provincie een haakje om ook aanverwante problemen door bodemdaling aan te pakken. Daarvoor zijn miljoenen euro’s van het rijk nodig. In delen van de provincie dreigen meer huizen te verzakken en ontstaan mankementen aan het watersysteem en verdroging van natuur.

Bodemdaling van 40 tot 60 centimeter

In Groningen zijn talloze gebieden waar de bodem de komende jaren 40 centimeter en op sommige plaatsen zelfs 60 centimeter kan dalen. Veen komt voor in de bovenste laag van de bodem, maar ook onder een laag klei. De dikte van het veenpakket varieert van 10 centimeter tot 2,80 meter. Veen heeft vocht nodig om niet in te klinken.

Daar staat tegenover dat de provincie landbouwgewassen wil beschermen tegen een te hoge waterstand. Het gevolg is wel dat veengebieden te droog worden. Het waterpeil wordt vaak verlaagd om gebieden geschikt te houden voor de landbouw. Provincie en waterschappen willen een gezonde bedrijfsvoering in de landbouw niet onmogelijk maken. Ze onderzoeken waar en hoe landbouw met een hoger waterpeil toch mogelijk is.

Scheurvorming

Het probleem speelt ook in Drenthe. Vooral in Valthermond zijn veel huizen verzakt. Ook landbouwgrond in het gebied klinkt in, zodat trekkers er bij de oogst in wegzakken.

Bij de gemeente Emmen zijn de afgelopen weken 45 meldingen binnengekomen over bodemdaling en verzakkingen. Het gros hiervan is afkomstig uit het gebied tussen Veenoord en Erica. Daarnaast zijn er meldingen uit onder meer Barger-Compascuum, Klazienaveen en Emmer-Compascuum.

Om inzicht te krijgen in de problematiek laat de gemeente Emmen bij een deel van de huizen bouwtechnische onderzoeken uitvoeren. Dit is inmiddels op elf plekken gedaan. Bij een aantal woningen is scheurvorming geconstateerd. Bij het onderzoek trekt de gemeente samen op met onder meer het waterschap, NAM en netbeheerder Enexis.

Landbouwgronden ophogen met slib

Er worden oplossingen aangedragen om veenpakketten nat te houden en daarmee te redden. Bijvoorbeeld door landbouwgronden op te hogen met slib of met natte teelten van biomassa (bos). Ook kunnen ter vervanging van landbouw zonneparken worden aangelegd of kan bouwland wijken voor grasland.

De provincie wil met gemeenten en ook landbouwers zoeken naar alternatieven en deze uitwerken. Uitgerekend wordt wat het oplevert als op landbouwgronden in veengebieden geen akkerbouw meer bedreven wordt.

Nieuws

Meest gelezen

menu