Noordelijke schoolbesturen tevreden over eerste schoolweek na sluiting om corona

Sinds maandag zijn de basisscholen en kinderopvang weer open. Foto: ANP/Sem van der Wal

Het overgrote deel van de leerlingen en leraren in het basisonderwijs is deze week weer op school verschenen. Een klein percentage blijft thuis, maar dat leidt niet tot problemen voor het onderwijs.

Dat blijkt uit een rondgang onder schoolbestuurders in Groningen en Drenthe. Een landelijke peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders geeft hetzelfde beeld.

,,Leraren en leerlingen willen graag weer naar school en zijn blij elkaar te zien’‘, zegt Béjanne Hobert van Primenius, een schoolbestuur met 34 scholen in Drenthe en Groningen. Geluiden dat een aanzienlijk deel van de leraren in deze omstandigheden niet zou willen werken, herkent zij ‘totaal niet’.

Verantwoordelijkheid van de ouders

Leerkrachten van Primenius die niet voor de klas willen staan omdat zijzelf of bijvoorbeeld hun partner in een risicogroep vallen, werken thuis aan (digitale) lessen. ,, Een collega vervangt hen dan voor de klas. Scholen lossen dit zelf op. Het is maatwerk. We hebben nog geen vervangers hoeven inhuren.’’

Van de leerlingen bleef minder dan 1 procent thuis, om uiteenlopende redenen. ,,Als ouders hun kinderen thuishouden, is dat hun verantwoordelijkheid en respecteren we dat. Deze leerlingen volgen lessen via Teams, doen mee via groepsapps of leraren brengen thuis lesmateriaal langs waarmee ze aan de slag kunnen.’’

Camera op het digibord

Albert Velthuis van CKC Drenthe (30 basisscholen en kinderopvangcentra) heeft liever niet dat kinderen thuisblijven. ,,Maar die ruimte is geboden. Sommige kinderen gaan principieel niet naar school. Het zij zo.’’ Het gaat volgens Velthuis maar om ‘een paar’. ,,In aantal te verwaarlozen, maar niet in aandacht. Die kinderen horen er wel bij. We proberen ze digitaal te laten meeluisteren, zetten een camera op het digibord. Maar het is lastig.’’

In de bezetting heeft CKC Drenthe geen problemen. ,,Heel weinig leraren blijven thuis. Voor hun is het vanwege de thuissituatie echt onmogelijk om op school te zijn. ‘’

Geen maatregelen tegen ouders

Ook OPO Noordenveld (13 basisscholen) kan de afwezigheid van 8 van de 250 leerkrachten opvangen. ,,Zij kunnen nog wel vanuit huis werken’’, zegt bestuurder Han Sijbeling. Van de leerlingen komen ongeveer 20 van de 2000 niet op school. ,,Vanwege een risico in de familie, of omdat ouders angstig zijn. Je ziet ook dat ouders die een vluchtelingenstatus hebben, hun kinderen eerder thuishouden. Dat is misschien een probleem van communicatie.’’

Voor alle schoolbesturen geldt dat er geen maatregelen worden genomen tegen ouders die hun kinderen thuishouden. Minister van Onderwijs Arie Slob heeft gezegd dat handhavers niet meteen klaar zullen staan met het bonnenboekje als kinderen thuisblijven. Scholen gaan vaak wel met de ouders in gesprek.

Welkom met spandoek

In het algemeen heerst er tevredenheid over deze eerste schoolweek bij de noordelijke schoolbestuurders. ,,Boven verwachting goed verlopen”, zegt Jaap Hansen van SOOOG (stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen, waaronder 24 basisscholen vallen). ,,Sommige ouders verwelkomden de leerkrachten met een spandoek. Anderen hadden kleine presentjes bij zich.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu