Noorderzijlvest wil weer over de grens

Foto: Archief DvhN

Waterschap Noorderzijlvest wil verder met projecten in ontwikkelingslanden. Ook al liggen buitenlandse reizen gevoelig.

Waterschap Noorderzijlvest wil verder met projecten in ontwikkelingslanden. Ook al liggen buitenlandse reizen gevoelig.

Internationaal op de kaart

Het waterschap besloot in oktober 2011 de grens over te gaan. Sinds dat jaar werkt het aan projecten in Nicaragua, Honduras en Kenia. Jaarlijks wordt er zo'n 80.000 euro voor uitgetrokken. Een fors deel van de kosten wordt betaald uit subsidie. Er worden onder meer trainingen gegeven en metingen verricht.

Het waterschap zegt in een evaluatie graag in het buitenland actief te blijven. Bovendien profiteren de ingezetenen hier ook. ,,Noorderzijlvest heeft zichzelf internationaal op de kaart gezet. Medewerkers van Noorderzijlvest hebben in de internationale context kennis en vaardigheden opgedaan die ze in het reguliere werk kunnen toepassen. Dat zij zichzelf in hun werk kunnen verbeteren, maakt dat ook de organisatie hiervan profiteert.''

'Buitenlands beleid hoort in Den Haag'

Wel erkent het waterschap dat buitenlandse reizen gevoelig liggen. ,,Ze kunnen zorgen voor negatieve beeldvorming. Incidenteel klinken kritische geluiden over internationale samenwerking. Bijvoorbeeld wanneer een nieuwsmedium onderzoek doet naar de uitgaven van waterschappen aan reizen van medewerkers en bestuurders.''

Ook in Groningen klonk enkele jaren geleden kritiek. In het algemeen bestuur van Noorderzijlvest werden toen vragen gesteld over de uitstapjes over de grens. ,,Buitenlands beleid hoort in Den Haag, niet in Groningen en Drenthe. Noorderzijlvest moet de boel hier op orde hebben'', vond toenmalig bestuurslid Liesbeth Beving van de fractie Betaalbaar Water. Ze vroeg zich af wat ingezetenen van het schap opschieten met dergelijke reisjes.

Solidariteit

,,Het is een oneigenlijke taak van het waterschap, het is niet geregeld in de reglementen. Maar ik denk er iets anders over dan Liesbeth. Je geeft immers hulp. Dat kun je ook zien als solidariteit. Het moet natuurlijk niet uit de hand lopen, je moet alleen bescheiden projecten aanpakken.'', zegt haar opvolger Peter van Mombergen.

Hij zegt zich voor te kunnen stellen dat ingezetenen zich afvragen of ze blij moeten zijn met projecten van het waterschap in het verre buitenland. Daar betalen ze immers ook aan mee.

Kennis

,,Deze discussie wordt steeds weer gevoerd. Elk waterschap maakt uiteindelijk zijn eigen afweging'', zegt Marcel de Ruijter van de Unie van Waterschappen.

Waterschappen worden voor projecten overzee gevraagd, onder meer door de Nederlandse overheid. ,,Ze hebben kennis die in het buitenland goed van pas komt. Wat ook meespeelt, is dat waterschappen als werkgever aantrekkelijk moeten blijven. Bijna elk waterschap doet wel iets op dit gebied.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu