Nuon werkt aan superbatterij Eemshaven

De Magnum-energiecentrale in de Eemshaven wordt mogelijk omgebouwd tot ,,een superbatterij” voor de opslag van groene stroom.

Eigenaar Nuon wil het gas als brandstof vervangen door ammoniak, dat wordt gemaakt als er een overschot is van door windmolens en zonnepanelen geproduceerde energie. Bij felle zon en/of harde wind maken die soms meer groene stroom dan op dat moment nodig is. Die blijft dan ongebruikt of wordt heel goedkoop verkocht.

Mogelijkheden

Tot op heden ontbreekt de mogelijkheid om op grote schaal groene elektriciteit op te slaan. Nuon wil de overschotten groene stroom gebruiken voor de productie van de ammoniak, die wordt opgeslagen in tanks.

Op momenten dat het aanbod van zonne- en windenergie niet toereikend is, kan de Magnum-centrale met de ammoniak elektriciteit produceren. Daarbij komen geen schadelijke stoffen vrij, alleen waterdamp en stikstof.

Samenwerking

Nuon en de TU Delft werken samen aan het project. Ze hopen de techniek binnen vijf jaar met een installatie te kunnen uitproberen. Weer vijf jaar later moet het idee op grote schaal uitvoerbaar zijn, om te beginnen bij de Magnum-centrale. Directeur Alexander van Ofwegen van Nuon spreekt van ,,een superbatterij”. Hij noemt als groot voordeel van het concept, dat het op alle plekken in de wereld is toe te passen.

Giftig

Ammoniak staat vooral bekend als halffabrikaat voor kunstmest en explosieven. Het wordt ook gebruikt als koelvloeistof voor bijvoorbeeld ijsbanen. Het is giftig en kan brandwonden veroorzaken. Ofwegen zegt dat veiligheid en milieu voorop staan is het onderzoek. ,,Daarnaast hebben we in Nederland veel ervaring met met het grootschalig opslaan van ammoniak”, aldus de Nuon-directeur.

De Magnum-centrale werd in 2013 in gebruik genomen. Omdat gasgestookte centrale hun productie makkelijk kunnen aanpassen, worden ze als zeer geschikt beoordeeld om de pieken en dalen in de beschikbaarheid van zonne- en windenergie op te vangen.

Door de lage steenkoolprijs leiden gasgestookte centrales momenteel echter een kwijnend bestaan. Ook de Magnum-centrale draait al sinds de opening op een laag pitje.

Elektrolyse

Met de groene stroom scheidt Nuon door elektrolyse in zuurstof en waterstof. Door de waterstof vervolgens te verbinden met stikstof, ontstaat ammoniak.

Nieuws

Meest gelezen

menu