In het water in Groningen komen steeds meer medicijnenresten terecht. Dit verbond van organisaties wil die trend stoppen

Gezondheids- en andere organisaties willen voor elkaar krijgen dat in het Noorden minder medicijnresten in grond- en oppervlaktewater terechtkomen.

Steeds meer medicijnresten komen terecht in het grond- en oppervlaktewater.

Steeds meer medicijnresten komen terecht in het grond- en oppervlaktewater. Foto: Shutterstock

Bij die organisaties gaat het onder meer om enkele waterschappen en ziekenhuizen, de Rijksuniversiteit Groningen, zorgverzekeraar Menzis en de stichting Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN). Ze hebben gezamenlijk het Noord-Nederlandse Netwerk Medicijnresten uit Water opgezet.

Wegspoelen

Nieuws

menu