Oldambt moet minister adviseren over slaan zoutputten. Gemeentebelangen Oldambt: Eerst een veilig plan voor omwonenden, woningen en natuur

Nog steeds is er geen zekerheid over het veilig afsluiten van bestaande zoutputten in de driehoek Winschoten, Westerlee en Heiligerlee.

Grasland bij babybos in Winschoten waar zoutwinner Nobian aan de slag wil met het slaan van een zoutput

Grasland bij babybos in Winschoten waar zoutwinner Nobian aan de slag wil met het slaan van een zoutput Foto: Huisman Media

Zoutbedrijf Nobian blijft daarom onder verscherpt toezicht staan van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Ondertussen werkt het bedrijf ‘gewoon’ verder aan plannen voor het slaan van twaalf nieuwe putten. Omwonenden verzetten zich hier al lang tegen.

‘Oldambt maak gebruik van adviesrecht voor slaan nieuwe zoutputten’

Nieuws

menu