Oldambt en Westerwolde verzetten zich tegen vervanging windmolens in Rhede door ruim 100 meter hogere exemplaren

Foto: Pixabay

De gemeenten Oldambt en Westerwolde hebben een gezamenlijke ‘Stellungnahme’ naar Landkreis Emsland gestuurd. Zij geven hieraan tegen de plannen voor ‘re-powering’ van windmolens in Windpark Rhede te zijn.

Deze ‘re-powering’ voorziet in het vervangen van zes bestaande windmolens door vijf grotere windmolens met meer vermogen. De nieuwe windmolens zijn 247 meter hoog. De te vervangen windmolens hebben een tiphoogte van 133 meter.

Daar staat tegenover dat de nieuwe windmolens ongeveer 100 meter verder van de grens worden geplaatst dan de bestaande windmolens.

Negatieve gevolgen voor omgeving

De gemeenten Oldambt en Westerwolde vinden dat de windmolens een te negatieve invloed op het landschap hebben: de windmolens zijn van ver te zien, vallen op door hun omvang en zorgen, door de beweging van de wieken, voor een onrustig beeld aan de horizon. Bovendien veroorzaken ze volgens de gemeenten lichthinder in de avond en nacht.

Grote windmolens hebben bovendien negatieve gevolgen voor de omgeving, stellenden de gemeenten. Ze noemen geluidsoverlast, slagschaduw, schitteringen en trillingen. Deze hinder vermindert het woon- en leefgenot voor omwonenden.

Plannen tegenhouden

De gemeenten hopen met hun ‘Stellungnahme’ de plannen tegen te kunnen houden. Lukt dat niet, verzoeken ze Landkreis Emsland ervoor te zorgen dat het woon- en leefklimaat voor omwonenden niet (verder) wordt aangetast.

Ook vragen de gemeenten Landkreis Emsland een alternatief voor de nachtverlichting te bedenken. En zeker geen nachtverlichting op grote hoogte toe te passen.

Verder vragen de gemeenten een gebiedsfonds in te stellen. Hieruit zouden inwoners van Oldambt en Westerwolde gecompenseerd moeten worden.

Nieuws

menu