Waterpret kent schaduwkant. Vandaag VN werelddag ter voorkoming van verdrinking. Zwemveiligheid bevorderen tophit in Oldambt.

De Verenigde Naties (VN) heeft deze zondag uitgeroepen tot werelddag ter voorkoming van verdrinking. De eerste van wat een traditie moet worden. In Oldambt zijn ze al jaren bezig met bevorderen van zwemveiligheid.

Wakduiken in zwembad de Watertoren in Winschoten

Wakduiken in zwembad de Watertoren in Winschoten Gemeente Oldambt

Het is zomer, dus veel waterpret. In zwembaden, rivieren, plassen of in zee. Maar zwemmen kent ook een schaduwkant: verdrinkingen. Deze week publiceerden kinderartsen van UMC Groningen en Amsterdam UMC een onderzoek, waaruit blijkt dat het aantal verdrinkingen en bijna verdrinkingen onder kinderen de afgelopen tien jaar niet is afgenomen.

Vrees voor meer verdrinkingen door corona

Door de corona maatregelen vrezen ze bovendien dat deze zomer meer kinderen risico lopen op verdrinking. Arjan Knaapen, bedrijfsleider van de drie zwembaden in Oldambt, kan zich de vrees voorstellen. ,,Onze baden zijn ook zeven maanden dicht geweest. Kinderen die eind 2019 hun diploma hebben behaald, hebben amper de mogelijkheid gehad het geleerde te onderhouden.”

107 mensen verdronken in 2020

In 2020 verdronken 107 inwoners van Nederland, 31 meer dan in 2019. Het aantal mannen dat verdronk steeg van 64 in 2019 naar 85 afgelopen jaar. Bij vrouwen steeg het aantal verdrinkingen van 12 naar 22. Naast 107 inwoners verdronken 30 niet-inwoners. Dat meldt het CBS op basis van de meest recente cijfers. Gemiddeld over de afgelopen twintig jaar verdronken jaarlijks 87 inwoners van Nederland. In de periode van 1981 tot en met 2000 waren dat er jaarlijks gemiddeld 110. In de periode van 2011 tot en met 2020 vond 70 procent van de verdrinkingen plaats in open water: een sloot, rivier, kanaal, gracht, recreatieplas, meer, vijver of in zee. Ruim 20 procent gebeurde in en om het huis. Bij kinderen jonger dan 10 jaar vond ruim 40 procent van de verdrinkingen plaats in en om het huis. De afgelopen twee jaar was meer dan de helft van de inwoners die verdronken 60 jaar of ouder; de afgelopen tien jaar was dat gemiddeld 45 procent. In de periode van 2001 tot en met 2010 betrof 36 procent van de verdrinkingen iemand van 60 jaar of ouder.

Knaapen en zijn staf zijn al jaren bezig extra aandacht aan zwemvaardigheid te geven voor met name de leerlingen op de twintig basisscholen in Oldambt. Op het schoolzwemmen heeft Oldambt flink bezuinigd, maar vanaf 2016 is er een actieplan gelanceerd: School-Zwemveilig. ,,Dat betekent dat jaarlijks de oudste groep basis leerlingen acht uur zwemvaardigheid krijgt. We zien ze allemaal, wie geen diploma heeft pikken we eruit. Deze kinderen kunnen alsnog een diploma gaan halen. Als ouders daarvoor geen geld hebben, is dat te financieren uit speciale potjes. Er is een vangnet.”

Wakduiken als extra zwemonderricht

De kinderen die al wel over een diploma beschikken kunnen hun zwemkunsten etaleren. ,,En waar nodig schaven we bij of zeggen wat er beter kan. Maar allemaal spelenderwijs, want zwemmen moet vooral plezierig zijn.” Daarom zijn er lessen waarbij het wakduiken centraal staat. Ook worden ongevallen met fietsen in het water nagebootst. Knaapen en zijn staf streven er naar dat kinderen in Oldambt die de basisschool verlaten beschikken over tenminste een zwemdiploma.

Maar Knaapen kent ook de schaduwkant van waterpret. Daarom vindt hij aandacht voor zwemvaardigheid ook zo enorm belangrijk. Hij kent de cijfers. Jaarlijks verdrinken in Nederland meer dan honderd mensen -en weten hulpverleners een nog veel groter aantal mensen tijdig te waarschuwen of te redden-. De kans op verdrinkingen zal toenemen, nu zomers heter worden, stranden steeds meer een uitgaansgelegenheid worden, het aantal mensen dat actief zwemt eerder af- dan toeneemt, en jeugd (en volwassenen) motorisch minder vaardig zijn. Slechts een op de drie kinderen haalt het zwem ABC. Teveel mensen begrijpen nog altijd niet dat een zwembad niet hetzelfde is als een zee, grintplas of rivier.

Het is daarom dat Oldambt deze zomer doorgaat met geven van zwemles. Jaarlijks volgen ongeveer achthonderd kinderen zwemles. Er is zelfs een wachtlijst van enkele maanden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu