Inwoners van Oldambt krijgen subsidie om regenwater af te koppelen van het riool en af te voeren naar de sloot

Inwoners van de gemeente Oldambt worden gestimuleerd om voortaan het regenwater niet meer via het riool af te voeren, maar in sloten of kanalen te laten lopen.

Het waterbergingsgebied ana de molenweg in Winschoten

Het waterbergingsgebied ana de molenweg in Winschoten

,,Het hemelwater willen we weer in de natuur brengen, daar waar het hoort en niet via het riool naar een waterzuiveringsinstallatie”, legt wethouder Bard Boon uit.

Oldambt trekt er 150.000 euro voor uit

Nieuws

menu