Inwoners van Oldambt krijgen subsidie om regenwater af te koppelen van het riool en af te voeren naar de sloot

Inwoners van de gemeente Oldambt worden gestimuleerd om voortaan het regenwater niet meer via het riool af te voeren, maar in sloten of kanalen te laten lopen.

Het waterbergingsgebied ana de molenweg in Winschoten

Het waterbergingsgebied ana de molenweg in Winschoten

,,Het hemelwater willen we weer in de natuur brengen, daar waar het hoort en niet via het riool naar een waterzuiveringsinstallatie”, legt wethouder Bard Boon uit.

Oldambt trekt er 150.000 euro voor uit

Oldambt heeft net als vele andere gemeenten te maken met verdroging van de grond. In extreme gevallen leidt dat zelfs tot verzakking van huizen. Maar ook wegen lopen daardoor schade op. ,,En de natuur heeft er natuurlijk ook problemen door.”

Oldambt heeft 150.000 euro op de plank liggen, verdeeld over 30.000 euro per jaar voor de komende vijf jaar, om aan inwoners subsidie te verstrekken om maatregelen te treffen om het hemelwater te scheiden van het riool. Boon hoopt dat de animo onder de inwoners groot zal zijn. Want, zo draagt iedereen een klein steentje bij de uitvoering van het klimaatakkoord. ,,Of haal gewoon al een tegel uit de voortuin, zodat er weer meer groen ontstaat en het water ook in de tuin blijft.”

De gemeente gaat zelf in kaart brengen waar het afkoppelen van hemelwater op het riool zonder al te veel problemen kan plaatsvinden. Maar inwoners kunnen zich vanaf volgend jaar ook melden voor een subsidie als zij hiervoor zelf mogelijkheden zien op hun eigen terrein. ,,In dorpen hebben we veel sloten en kanalen. In stedelijk gebied, zoals Winschoten is dat lastiger. Maar daar hebben we ook al een aantal waterbassins aangelegd. Mede ook omdat sommige straten en wijken vaak te maken hadden met wateroverlast.”

De subsidieregeling start in 2021 en bedraagt maximaal 400 euro per perceel tot 150 vierkante meter. Voor grotere percelen komt daar nog een bedrag per vierkante meter overheen.

Techniek om schade te herstellen aan riool; met een kous

De afkoppelsubsidie is overigens onderdeel van het water- en rioleringsplan Oldambt 2021-2025. Daarin beschrijft de gemeente waar ze het geld uit de rioolheffing de komende jaren aan wil besteden. Het grootste deel wordt gebruikt voor het renoveren en repareren van het riool. ,,We zetten steeds meer in op het renoveren van het riool in plaats van het vervangen ervan. Dat scheelt niet alleen in kosten, maar zorgt ook voor minder overlast. De techniek helpt ons daar een handje bij, want we kunnen schade aan het riool tegenwoordig herstellen door een soort van kous door het riool te trekken. Hierdoor gaat de herstelde rioolbuis weer minimaal 40 jaar mee. Mede door dit soort oplossingen kan de rioolheffing met bijna 8 euro per aansluiting omlaag.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu