Oldambt laat onderzoeken of er draagvlak is voor een zonneweide in Finsterwolde

Zo moet het zonnepark er uit gaan zien.

Inwoners van Finsterwolde mogen aangeven of ze voor of tegen een groot zonnepark in hun dorp zijn. Oldambt trekt er 17.000 euro voor uit.

Werkgroep

Niet alleen wordt een zogenaamd draagvlakonderzoek gehouden, een werkgroep bestaande uit raadsleden gaat in september bekijken of de plannen passen binnen een goede ruimtelijke ordening. Dat heeft de meerderheid van de raad van Oldambt maandagavond afgesproken.

Hoe het onderzoek ook uitpakt; Finsterwolde lijkt al maandenlang in tweeën gedeeld. Voor - en tegenstanders van het vijftien hectare groot geplande zonnepark hebben voor sociale ontwrichting gezorgd. Eerder al liet Richard Goet van Dorpsbelangen Finsterwolde weten dat mensen in het dorp elkaar ontlopen.

‘Tegen elkaar opzetten’

Volgens Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt (GBO) draagt een onderzoek bij om mensen verder tegen elkaar op te zetten. GBO vindt, met de VCP en Oldambt Aktief, dat de zonneweide er op die plek niet moet komen. Een motie daartoe haalde het niet.

Pas op de plaats

De problemen in het dorp zijn ontstaan nadat het bedrijf F&S Solar plannen bekend maakte voor de realisatie een groot zonnepark aan de rand van het dorp. Het college van burgemeester en wethouders wil een pas op de plaats maken en de tijd benutten voor een draagvlak onderzoek. Ook wordt onderzocht of er een goed besluit is genomen op basis van ruimtelijke ordening.

Naar de rechter

Als er geen draagvlak is en er geen verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven dan gaat F&S naar de rechter. Is er draagvlak dan zal dat tot een teleurstelling leiden bij een deel van de inwoners.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu