Oldambt: meer grip op steekwapens

Gemeentehuis van Oldambt Archief DvhN

De politie kan in de gemeente Oldambt binnenkort beter optreden tegen mensen die als steekwapen te gebruiken voorwerpen bij zich hebben.

Burgemeester en wethouders willen in de algemene plaatselijke verordening (apv) namelijk de mogelijkheid opnemen om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om ‘messen of andere voorwerpen, die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben’.

,,Door deze bepaling op te nemen kan de politie handhavend optreden als zulke voorwerpen in aangewezen gebieden worden aangetroffen’’, zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema. ,,Nu heeft de politie dat handvat niet.’’

B en W willen de bepaling overigens opnemen op advies van de politie zelf. Die stelt dat ze regelmatig te maken heeft met voorwerpen die niet onder Wet wapens en munitie vallen maar wel onveilige situaties veroorzaken.

De apv waarin allerlei gemeentelijke bepalingen over onder meer openbare orde en veiligheid staan, wordt op meer punten aangepast als het aan B en W ligt.

Zo is het houden van bijen in Oldambt momenteel niet aan regels gebonden. Volgens B en W leidt dat houden van bijen wel steeds vaker tot overlast voor omwonenden.

Ze willen daarom in de apv opnemen dat het houden van bijen verboden wordt binnen een afstand van 30 meter van gebouwen waar overdag mensen zijn of binnen 30 meter van de weg. Uitzonderingen op dat verbod komen er wel. Zo geldt het verbod bijvoorbeeld niet als op ten hoogste 6 meter van de bijenkorven een afscheiding staat, zo hoog dat hij het ‘laag in- en uitvliegen van bijen voorkomt’.

Een andere aanpassing is die op de bepaling die drankgebruik vebiedt op openbare plekken die vallen binnen een door de gemeente aangewezen gebied. Die bepaling wordt uitgebreid in die zin dat het ook verboden kan worden op zo’n plek drankglazen of aangebroken glazen flessen bij zich te hebben.

Dit verbod wordt vooral opgenomen omdat glaswerk volgens B en W al geruime tijd overlast veroorzaakt op het Marktplein in Winschoten, het uitgaansgebied in die stad. Met de aanvulling kan de overlast beter worden bestreden.

Een verbod op het oplaten van ballonnen en het verbod op het gebruik van lachgas staan ook in de aangepaste apv. De gemeenteraad buigt zich deze maand over de aanpassingen. Als de partijen er mee instemmen, is de aangepaste apv meteen van kracht.

Nieuws

menu