Oldambt wil 33 miljoen euro uit Nationaal Programma Groningen investeren in jeugd, dorpen en wijken, ondernemers, en toerisme en erfgoed

Cora-Yfke Sikkema. Foto: Archief DvhN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt hebben deze week het lokale programma ‘Toekomst voor Oldambt. Samen voor een Wel-varende Graanrepubliek’ gepresenteerd. Hierin staat beschreven waarin de gemeente de miljoenen uit het Nationaal Programma Groningen wil investeren.

Uit het Nationaal Programma Groningen is minimaal 33 miljoen euro beschikbaar voor projecten binnen het lokale programma van Oldambt. Voor de eerste periode is 22 miljoen euro beschikbaar en voor de tweede periode, vanaf 2023, minimaal 11 miljoen euro. Het programma heeft een looptijd van tien jaar.

Investeren in vier thema’s

Oldambt wil het geld investeren in vier thema’s, namelijk jeugd, dorpen en wijken, ondernemers én toerisme en erfgoed.

‘We willen het geld onder andere gebruiken voor de talentontwikkeling van jonge kinderen, een betere aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, een lokaal stimuleringsfonds voor de dorpen en wijken, het verlagen van de armoede, een betere gezondheid, het versterken van de lokale economie, de groei van het toerisme en het in stand houden en verder ontwikkelen van ons erfgoed en ons landschap’, licht burgemeester Cora-Yfke Sikkema in een persbericht toe.

‘Dit zijn grote, samenhangende thema’s. We werken deze thema’s de komende tijd verder uit in de vorm van projecten.’

Hulp van inwoners, ondernemers en organisaties

De gemeente werkt voor dit uitwerking samen met inwoners van de gemeente Oldambt. Zoals ze dat ook voor Toekomst voor Oldambt. Samen voor een Wel-varende Graanrepubliek deed.

Sikkema: ‘We hebben dit programma niet alleen gemaakt, want we hebben de hulp ingeroepen van inwoners, ondernemers en organisaties uit het Oldambt. Het programma dat er nu ligt is het eindresultaat van een intensief traject, waarin we de ingediende ideeën, de visies van de dorpen en wijken en de uitkomsten van verschillende enquêtes en gesprekken bij elkaar hebben gebracht.’

Goedkeuring Nationaal Programma Groningen en gemeenteraad

Het lokale programma moet worden goedgekeurd door het bestuur van Nationaal Programma Groningen en de gemeenteraad. Pas daarna kan het geld uitgegeven worden.

Sikkema: ‘Om de vaart erin te houden, dienen we tegelijk met ons lokale programma ook een aantal projectaanvragen in, zodat we begin volgend jaar meteen van start kunnen met de eerste projecten.’

Nieuws

Meest gelezen

menu