Oldambt zegt (onder voorwaarden) 'ja' tegen proef: Legale wietverkoop van Duitse grens tot en met stad Groningen

wietproef

De gemeente Oldambt heeft het ministerie laten weten ‘het mooi te vinden als Oldambt gezamenlijk met Midden-Groningen en Groningen aan het experiment met het telen van legale wiet kan deelnemen’.

,,We hebben dan een pilot vanaf de grens met Duitsland tot en met de stad Groningen, de A7-variant”, zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt. Haar collega-bestuurders zijn op de hoogte van het idee.

Oldambt is de enige grensgemeente in Noord-Nederland die oren heeft naar de proef, de stad Groningen de enige grote stad die het aandurft. Als Oldambt daadwerkelijk mag meedoen, dan geldt het zogenaamde ingezetenencriterium.

Dat houdt in dat de coffeeshops buitenlandse bezoekers dienen te weren bij de deur. Sikkema: ,,Wij willen dat het kabinet een streep door die voorwaarde zet. Dat is voor ons een absoluut harde eis.”

Illegale straathandel

Zowel Sikkema als de Winschoter coffeeshophouders zijn ervan overtuigd dat er illegale straathandel komt als de voorwaarde niet van tafel gaat. En dat gaat zeker tot overlast leiden. Ook sluiten ze niet uit dat huisdealers zich gaan ophouden bij de coffeeshops om klanten over te nemen.

Verder wordt gevreesd dat de Duitse bezoekers de Winschoter coffeeshops zullen mijden en doorrijden naar omliggende gemeenten. ,,Dat kan bij onze buren tot overlast leiden en voor onze coffeeshophouders is er dan omzetverlies”, zegt Sikkema.

De twee coffeeshophouders in Winschoten hebben hun medewerking aan het experiment van vier jaar toegezegd. De exploitanten zijn wel kritisch over de randvoorwaarden die worden gesteld. Ook zij vrezen vooral een stijging van de illegale handel.

Oldambt denkt overigens op een aantal fronten mee te kunnen doen aan het wietexperiment. Er heeft zich ook een particulier bij de gemeente gemeld die interesse heeft om de legale wietproductie voor de tien nog aan te wijzen Nederlandse proefgemeenten te verzorgen.

,,Voor Oldambt kan de legale wietproductie economische betekenis hebben. Maar het kabinet is aan zet. De particuliere initatiefnemer die zich bij ons gemeld heeft,  moet zich dan ook in Den Haag aanmelden.”

Effecten op de zorgsector meenemen

Op voorspraak van de fractievoorzitters van de politieke partijen in Oldambt pleit Sikkema ervoor om gedurende het experiment ook hulpverleningsorganisaties, zoals Verslavingszorg Noord-Nederland of Lentis bij de proef te betrekken. ,,Zo kunnen we inzichtelijk krijgen of het experiment ook effecten heeft op de zorgsector”, zegt Sikkema.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu