Oldambt wil alles uit het kind halen; start van living labs

Openbare basisschool Houwingaham in Bad Nieuweschans Foto: Archief DvhN

Gemeente Oldambt en de Hanzehogeschool onderzoeken hoe kinderen in een krimpgebied te stimuleren om zoveel mogelijk uit hun talenten te halen.

Living labs opgezet in Bad Nieuweschans

Oldambt geldt als pilotgemeente voor de provincie Groningen en haakt aan bij een motie van de Tweede Kamer. Daarin werd de regering opgeroepen om plattelandsgemeenten in krimpgebieden te ondersteunen bij het opzetten van zogenoemde livings labs voor gezondheidsprogramma’s. Die zijn gericht op gezonde voeding, meer bewegen en psychosociale begeleiding om gedragsverandering vol te houden.

In krimpregio’s wonen naar verhouding meer mensen die ongezonder leven. Uit onderzoek blijkt een relatie tussen ongezond leven en economische achterstand in Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe. De huiselijke omstandigheden spelen een belangrijke rol. Krijgt het kind goede opvoeding? Wordt het kind gestimuleerd om het talent dat er in zit er uit te halen? De ouders worden daarom nadrukkelijk betrokken bij het onderzoek dat van start is gegaan en tot het najaar duurt.

Basisschool Houwingaham in Bad Nieuweschans, onderdeel van stichting openbaar onderwijs Oost-Groningen (SOOOG), is gekozen als testlocatie voor een minilab. SOOOG-bestuurder Jaap Hansen hoopt dat het niet bij een kortdurend project blijft. ,,Als dit succesvol blijkt voor kinderen en ouders moeten we het provinciaal uitrollen en daar langjarig geld voor beschikbaar stellen. Het gaat er om dat de kansen voor kinderen op de arbeidsmarkt versterkt worden. Dat betekent niet alleen dat ze goed kunnen leren, maar dat ze op allerlei gebied ontplooiingsmogelijkheden krijgen.”

In ieder kind zit potentie, maar niet iedereen heeft gelijke kansen

Het gaat er ook om dat kinderen geprikkeld worden hun talent(en) ten volste te benutten, meent burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt. ,,In ieder kind zit potentie, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Wij willen vaardigheden van kinderen verhogen. Wat erin zit, moet er ook uitkomen. Uiteindelijk is het aan het kind zelf waarmee hij of zij tevreden is. Geluk is het allerbelangrijkste, maar we willen kinderen toch bewust maken van de mogelijkheden die ze hebben om zich op een goede manier te ontplooien.”

Oldambt heeft via de stuurgroep Gezond Groningen een beroep gedaan op gelden van Nationaal Programma Groningen. Sikkema: ,,We kunnen dit niet zelf betalen, maar wat mij betreft gaan we hier nog generaties mee door en daar is veel geld voor nodig.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu