Wethouder Huizing: 'Omgeving Sellingerbeetse moet drijvend park willen'

Chris Kremer (op de foto bij de nog in gebruik zijnde zandwinningsplan) wil in Sellingerbeetse graag een drijvend zonnepark Huisman Media

De initatiefnemers voor het beoogde drijvend zonnepark in Sellingerbeetse moeten sowieso de omwonenden achter hun plannen krijgen.

Dat zegt wethouder Bart Huizing (PvdA) van de gemeente Westerwolde.

,,Draagvlak onder omwonenden is cruciaal voor ons'', zo laat hij weten. ,,Dat moet er sowieso zijn voordat wij besluiten of we een vergunning geven.''

Voormalige zandwinningsplas

Het zonnepark moet komen op de voormalige zandwinningsplas in Sellingerbeetse. Het bedrijf GroenLeven wil op het water, op drijvende constructies, zonnepanelen bouwen en de zonnestroom dan verkopen aan het zandwinningsbedrijf Kremer, de eigenaar van de plas.

De gemeente is gevraagd mee te werken aan het plan. Zij stelde onlangs een zogenoemde visie vast waarin staat waar zonneparken mogen komen. ,,De plas in Sellingerbeetse zou een locatie kunnen zijn, in dat opzicht is er dus geen belemmering'', aldus Huizing.

In de visie staan ook voorwaarden waaraan initiatiefnemers moeten voldoen. ,,En die voorwaarden gelden in dit geval ook. Draagvlak onder de omwonenden en andere betrokken partijen is er eentje van. Die andere partijen zijn Staatsbosbeheer die vlakbij de plas natuurgebied en ook de gemeente, ook zij heeft er grond liggen.''

Meeprofiteren

De mogelijkheden van omwonenden om mee te profiteren van het zonnepark is een andere voorwaarde. ,,Daarover zullen de initiatiefnemers ook met die omwonenden om tafel moeten. Ook willen we dat de initiatiefnemers heel goed met de omgeving praat over de landschappelijke inpassing. We hebben het over een recreatief gebied dat vlakbij een natuurzone ligt. Moet daar de hele plas worden gevuld met zonnepanelen of is dat te veel van het goede? We willen dat er voor alle betrokkenen bevredigend antwoord op die vragen komt.''

Pas als aan al die voorwaarden is voldaan, zullen burgemeester en wethouders zich buigen over het al dan niet geven van een vergunning. ,,De gemeenteraad moet er vervolgens ook mee instemmen en daarna ook nog de provincie.''

Directeur Chris Kremer van het zandwinningsbedrijf zegt dat in de komende tijd zeker met omwonenden, de gemeente en Staatsbosbeheer over het drijvend zonnepark gesproken gaat worden. ,,We willen dan ook bespreken op welke manier de omgeving kan profiteren van de zonnestroom die opgewekt gaat worden.''

Het bedrijf heeft overigens vlakbij de beoogde 'zonnepark-plas' een andere plas in eigendom. Daar wordt nog altijd zand gewonnen.

Nieuws

menu