Ommelandercompagnie neemt afstand van Emme Groot

Ommelandercompagnie neemt afstand van Emme Groot

Dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie neemt afstand van gebiedscoördinator Emme Groot die zou hebben gezegd dat er ‘voldoende draagvlak' is voor windturbines langs de N33.

Dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie neemt afstand van gebiedscoördinator Emme Groot die zou hebben gezegd dat er ‘voldoende draagvlak' is voor windturbines langs de N33.

Bij monde van voorzitter Bernard Stikfort vindt Ommelandercompagnie dat Groot een groot deel van de bevolking woorden in de mond legt: ‘Wij stonden open voor een gesprek als deze over alternatieven zou gaan en niet over het verkrijgen of vergroten van draagvlak.'

Met zijn conclusie bewijst Groot volgens Stikfort cum suis ‘dat de initiatiefnemers van het mega windturbinepark zich bedienen van onjuiste aannames en deze als waarheid wegzetten. In concreto: het verspreiden van onwaarheden.'

Dorpenbeheerteam Ommelanderwijk was vrijdag in dorpshuis De Broeckhof in Zuidbroek ook niet bij de presentatie van het rapport van de gebiedscoördinator. Die had als opdracht onderzoek te doen naar draagvlak voor overleg over communicatie en compensatie bij de diverse belangengroeperingen.

De belangenvereniging ging evenmin in op de uitnodiging voor een gesprek met Groot: ‘Alleen als alternatieven bespreekbaar zijn.'

Stikfort: ,,Dit was echter niet aan de orde. Het inzetten van een gebiedscoördinator had een ultieme poging moeten zijn om het geschade vertrouwen in de rijksoverheid te herstellen. Dit is helaas niet gelukt. Ook collegiale organisaties als Dorpencoöperatie Meeden en Dorpsbelangen Scheemda blijven met een naar gevoel achter.''

Yard Energie wil acht mega- windturbines plaatsen ten zuidwesten van de kern van Ommelanderwijk, op minder dan 800 meter. De initiatiefnemers van het windpark rond Ommelanderwijk en Zuidwending blinken volgens de belangengroep uit door afwezigheid en het niet verstrekken van informatie.

Stikfort: ,,Het aanbod van de gemeenten Veendam en Pekela om planologisch medewerking te geven aan een andere locatie binnen haar grondgebied is door zowel het rijk als de provincie Groningen afgewezen zonder dat er serieus naar is gekeken. Door deze opstelling laten beide zien, dat zij laakbaar opereren in hun taak als wettelijke volksvertegenwoordiging.''

Dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie zegt zich met gemeente Veendam, omliggende dorpenclubs en Tegenwind N33 te buigen over hoe ze hun stem kunnen laten gelden als het rijksinpassingsplan medio maart ter inzage komt te liggen.

In een reactie zegt Groot dat draagvlak creëren voor het windpark niet tot zijn opdracht behoort: ,,Ik heb daar ook geen enkele uitspraak over gedaan. Wel heb ik in mijn verkenning geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is om verder te praten over onder meer compensatie en communicatie.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu