Omwonenden Leer- en Sportpark Veendam maken zich zorgen toename verkeer: petitie 108 keer ondertekend

Leer- en sportpark in Veendam. Foto: Jan Kanning

Omwonenden van het te bouwen Leer- en Sportpark in Veendam maken zich ongerust over de ontsluiting van de wijk en de te verwachten extra verkeersdrukte. Een petitie waarin zorgen worden geuit is ondertekend door 108 buurtbewoners.

Er komt een compleet nieuwe Winkler Prins scholengemeenschap. Een school met alle 2000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs op één plek. Scholieren uit de gemeente Veendam, Pekela, Midden-Groningen en Aa en Hunze. Een school ook die straks onderdeel is van het zogeheten Leer- en Sportpark.

Kanttekeningen

,,Een prachtig plan waar ik als bewoner van de Gildenbuurt grotendeels achtersta’’, zegt Paul van der Werff. ,,Alleen wat de ontsluiting van onze woonwijk betreft plaats ik stevige kanttekeningen. De Raadsgildenlaan is straks de enige ontsluitingsweg. In de plannen gaat de Robijnlaan dicht voor het autoverkeer. En dan zijn er ook nog plannen om juist aan de Raadsgildenlaan een haal- en brengstrook aan te leggen’’, zegt hij.

,,Ik voorzie met de huidige plannen een groot verkeersprobleem op de Raadsgildenlaan. Je hebt daar een kruising waar fietsers, voetgangers en auto’s gebruik van maken. Het is er nu al vaak een chaos. Vooral als het regent en ouders hun kinderen, liefst zo dicht mogelijk bij de school, brengen en halen.’’

Aanwinst

,,Nogmaals: we vinden het LSP een aanwinst. We vragen alleen om een goede ontsluiting van de wijk. Wij vrezen dat onze buurt op slot komt te zitten bij een ongeluk of calamiteit’’, zegt Van der Werff die eerder al insprak tijdens een gemeenteraadsvergadering. ,,Met alle reacties, opmerkingen, suggesties en alternatieven op de plannen tot nu is niks gebeurd. Daarom zet ik door’’, aldus Van der Werff.

,,Volgende week maandag wilde opnieuw inspreken. Dan wilde ik ook de handtekeningenlijst en petitie overhandigen. Nu de vergadering begrijpelijkerwijze is geannuleerd zal ik dat tijdens de eerstkomende raadsvergadering doen.’’

Van der Werff staat niet alleen. ,,Ik heb vijf buurtgenoten uitgenodigd om met mee te praten en te denken hoe we tot een oplossing kunnen komen. In het uiterste geval willen sommigen naar de Raad van State stappen.’’

‘Gemeente zet wijk niet op slot’

Wethouder Bert Wierenga (VVD) van verkeer kan zich niet vinden in de opmerkingen van Van der Werff. ,,We zetten de wijk niet op slot; zeker niet. We zijn in gesprek met bewoners. En we doen er juist alles aan om het verkeer rond de school goed te regelen. De veiligheid van weggebruikers, leerlingen en wijkbewoners staat daarbij voorop.’’

De infrastructuur wordt zo ingericht dat hulpverleningsdiensten de wijk in kunnen en bewoners er uit, betoogt de wethouder. Bij het oude voetbalstadion komt in elk geval een parkeerplaats voor zeker 300 auto’s. En wat de chaos betreft. ,,Niet alles is door de overheid te regelen. We zullen een beroep moeten doen op ouders om zich vooral aan de verkeersregels te houden.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu