Omwonenden polder Lageland willen uitstel plannen tot na coronacrisis

Polder Lageland. Foto: DvhN

De omwonenden van de polder van Lageland zijn ontevreden over de manier waarop de gemeente Groningen met hen omgaat.

De gemeente wil in de polder een groot zonnepark plaatsen en er ook een testbaan voor een Hyperloop neerzetten. Bij een eerdere bewonersbijeenkomst in januari uitten ruim tweehonderd omwonenden hun ongenoegen, omdat ze overvallen werden door het nieuws van de Hyperloop.

De gemeente Groningen is een zogenoemd participatietraject gestart. De bewoners, die zich hebben verenigd in de kerngroep Polderplannen, vinden echter dat ze onvoldoende inspraak hebben als dat alleen digitaal kan.

Daarom willen ze dat de inspraakprocedure wordt stopgezet tot de coronacrisis voorbij is, zodat ze daarna fysiek kunnen inspreken. Ze hebben het gevoel dat de gemeente de plannen er snel door wil drukken, zonder volwaardige inspraak.

Notitie naar gemeenteraad

De kerngroep Polderplannen heeft een notitie naar de gemeenteraad gestuurd met voorwaarden en alternatieven. Afgelopen donderdagavond hadden aangemelde omwonenden een digitaal gesprek met de gemeente Groningen en de firma Hardt. De deelnemers vonden dat zij voor voldongen feiten werden gesteld.

Ze vinden dat een eventueel zonnepark kleiner en multifunctioneel moet zijn. ,,Het moet daarbij gaan om een geïntegreerde aanpak waar energie, recreatie, natuur, landbouw, overige klimaatopgaven, werkgelegenheid en wonen evenredig worden gewaardeerd.”

Alle inwoners moeten kunnen meedoen, ook als ze niet digitaal onderlegd zijn

Tijdens het eerste digitale overleg hebben de omwonenden met klem gevraagd om zorgvuldige participatie, waarin alle omwonenden kunnen meedoen, ook als ze geen digitale vaardigheden hebben.

Omdat dat nu niet mogelijk is, vragen ze de bestuurders van de gemeente Groningen uitstel van de participatie en planvorming totdat ze weer fysiek kunnen overleggen. ,,Door de coronacrisis zijn democratische processen uitgesteld en het gevraagde uitstel biedt alle partijen ruimte om gebiedsopgaven in kaart te brengen’‘, schrijven ze de gemeente.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu