Onafhankelijkheid redactie universiteitskrant in geding

Rob Siebelink

Censuur belemmert de onafhankelijkheid van de universiteitskrant, aldus de redactie van de UK. Hoofdredacteur Rob Siebelink en het bestuur ontkennen.

De redactie van de Groningse universiteitskrant UK stelt dat het de afgelopen vier jaar meerdere keren is voorgekomen dat artikelen van de redactie zijn tegengehouden of achteraf gecensureerd. Dat staat in een brief aan hoofdredactie, bestuur van de UK, redactieraad en universiteitsbestuur.

De drie vaste redactieleden – verder werkt de UK met freelancers – noemen de situatie ‘onwerkbaar’. Ze voelen zich belemmerd in hun onafhankelijkheid.

,,Er is niks gecensureerd en niks tegengehouden’’, reageert Rob Siebelink, hoofdredacteur van de UK sinds de zomer van 2016. ,,Wel heb ik een paar keer ingegrepen in een verhaal omdat het in mijn ogen geen goeie journalistiek was.’’

Gevoelige materie

De redactie noemt in de brief twee voorbeelden. In een stuk over ontgroeningsincidenten zou een stuk zijn geschrapt over hoe het universiteitsbestuur al langer op de hoogte was van de mishandeling bij Vindicat. Recent is een artikel over ‘rumoer in de universiteitsraad’ over de RUG-plannen voor een vestiging in de Chinese stad Yantai aangepast. Onder meer de passage dat collegevoorzitter Sibrand Poppema partijen in de raad heeft gevraagd zich stil te houden tot na het Tweede Kamerdebat is uit het stuk gehaald.

,,Het is geen geheim dat Yantai gevoelige materie is’’, zegt Siebelink. ,,Ik heb altijd gezegd: ga kritiek niet uit de weg, maar wees zorgvuldig. Hou je bij de feiten, ga niet invullen, gebruik geen anonieme bronnen, pleeg hoor en wederhoor.’’

Volgens de redactie heeft ook het stichtingsbestuur van de UK getracht de inhoud, indirect, te beïnvloeden. Zo zou een redactielid onder druk zijn gezet om niet te solliciteren op de positie van hoofdredacteur vanwege zijn kritische houding.

'Gespreksonderwerp'

Voorzitter van het UK-bestuur Rien Herber wil op die ‘individuele kwestie’ niet ingaan. Over censuur zegt hij: ,,Wij hebben ons één keer bemoeid met een advertentie, nóóit met de redactionele inhoud.’’

Ook het universiteitsbestuur ontkent censuur. ,,Wij wijzen hooguit op feitelijke onjuistheden, net als bij andere media’’, reageert woordvoerder Gernant Deekens. ,,De UK is onafhankelijk en daar hechten wij veel waarde aan. Dit is een kwestie tussen redactie en stichtingsbestuur en hoofdredactie.’’ Siebelink verklaart nooit door het RUG-bestuur onder druk te zijn gezet om artikelen aan te passen. Wel zijn bepaalde artikelen ‘gespreksonderwerp’ geweest tussen hem en het bestuur.

Een van de waarborgen voor onafhankelijkheid die de redactie eist is een hoofdredacteur die geen andere posities heeft binnen de RUG. Siebelink werkt ook als docent bij de opleiding journalistiek van de RUG, wat volgens hemzelf geen invloed heeft op zijn onafhankelijkheid. Verder wil de redactie geen censuur meer, expliciete erkenning van de onafhankelijkheid en herstel van de niet-functionerende redactieraad.

‘Als deze onwerkbare situatie blijft bestaan, zien wij ons genoodzaakt ons te beraden op vervolgstappen’, aldus de redactie.

Nieuws

Meest gelezen

menu